Sök forskningsenheter

Avdelningen för invärtesmedicin

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för neurovetenskaper

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för kirurgi

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för fysiologi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för farmakologi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för anatomi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för cancersjukdomar

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för patologi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för virologi

Medicum

Organisation: Resultatenhet