Sök forskningsenheter

Prefekten och gemensamma

Medicum

Organisation: Inrättning

Prefekten och gemensamma

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Portugisisk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Politisk historia

Vetenskapsområden

Organisation: Inrättning

Praktisk filosofi

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Personaltjänster

Universitetsservicen

Organisation: Serviceenhet

Proteinkemi

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

Plant virology

Avdelningen för mikrobiologi

Organisation: Forskningsgrupper

Polymers

Materialkemi

Organisation: Forskningsgrupper

Psykiatriska kliniken

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Perception Action Cognition

Medicum

Organisation: Forskningsgrupper

Population Research Unit (PRU)

Sosiologi

Organisation: Forskningsgrupper