Sök forskningsenheter

NGS

Teknologiska centralen

Organisation: Resultatenhet

Apparatcentrum och växthus

Infra

Organisation: Inrättning

Suusairauksien solubiologia

Clinicum

Organisation: Inrättning

Materialkemi

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Museologi

Avdelningen för kulturer

Organisation: Forskningskollektiv

Jaakko Tuomilehto forskningsgrupp

Organisation: Forskningsgrupper

Tapio Palva forskningsgrupp

Organisation: Forskningsgrupper

Religionsvetenskap

Avdelningen för kulturer

Organisation: Forskningskollektiv

Baltisk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Latinamerikastudier

Avdelningen för kulturer

Organisation: Forskningskollektiv