Sök forskningsenheter

Engelsk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

ESSO-group

Socialpsykologi

Organisation: Forskningsgrupper

Everyday thinking and arguing

Socialpsykologi

Organisation: Forskningsgrupper

Evolutionary Palaeontology group

Organisation: Forskningsgrupper

Facility-enheter

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Fakulteterna

Helsingfors universitet

Organisation: Aggregation nivå

FICEBO

Avdelningen för kirurgi

Organisation: Forskningsgrupper

Fonetik

Avdelningen för digital humaniora

Organisation: Forskningskollektiv