Sök forskningsenheter

Sök i allt innehåll

Filter för Forskningsenheter

Sök koncept
Valda filter

Molekylär vetenskap

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Hästsjukhuset

Universitetets djursjukhus

Organisation: Resultatenhet

Syntes och analys

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Slavisk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Fonetik

Avdelningen för digital humaniora

Organisation: Forskningskollektiv

Kvinnokliniken

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

HUS Psykiatri

HUS sjukvårdsområde

Organisation: HUCS sektor

Materialfysik

Avdelningen för fysik

Organisation: Resultatenhet

HUS sjukvårdsdistrikt

HYKS erva, Clinicum

Organisation: Sjukvårdsområde

Lichens

Organisation: Forskningsgrupper

Viikki Plant Science Centre (ViPS)

Organisation: Forskningsgrupper

Medicinska fakulteten

Fakulteterna

Organisation: Fakultet

HUS Akuten

HUS sjukvårdsområde

Organisation: HUCS sektor

Naturhistoriska centralmuseet

Independent institutes

Organisation: Fristående institutioner

Botanik

Naturhistoriska centralmuseet

Organisation: Resultatenhet

Zoologi

Naturhistoriska centralmuseet

Organisation: Resultatenhet

Urban meteorology

INAR Physics

Organisation: Forskningsgrupper