Sök forskningsenheter

Sök i allt innehåll

Filter för Forskningsenheter

Sök koncept
Valda filter

Evolutionary Palaeontology group

Organisation: Forskningsgrupper

Folkloristik

Avdelningen för kulturer

Organisation: Forskningskollektiv

Portugisisk filologi

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Perception Action Cognition

Medicum

Organisation: Forskningsgrupper

Molekylär vetenskap

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Psykiatriska kliniken

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

FICEBO

Avdelningen för kirurgi

Organisation: Forskningsgrupper

Kvinnokliniken

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för neurovetenskaper

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Avdelningen för fysiologi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Ekonomi

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

HUS Neurocentrum

HUS sjukvårdsområde

Organisation: HUCS sektor

Fonetik

Avdelningen för digital humaniora

Organisation: Forskningskollektiv