Sök forskningsenheter

Lärarutbildningen

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

BioMag-laboratoriet

Clinicum

Organisation: Inrättning

Översättningsvetenskap

Humanistiska fakulteten

Organisation: Forskningskollektiv

Övningsskolor

Pedagogiska fakulteten

Organisation: Operativ enhet

ESSO-group

Socialpsykologi

Organisation: Forskningsgrupper

Öppna universitet

Independent institutes

Organisation: Fristående institutioner

Asiatiska språk

Avdelningen för språk

Organisation: Forskningskollektiv

Lukivauva

Cognitive Brain Research Unit

Organisation: Forskningsgrupper

HUS Akuten

HUS sjukvårdsområde

Organisation: HUCS sektor