Sök forskningsenheter

Marketing

Avdelningen för ekonomi

Organisation: Forskningsgrupper

Materialfysik

Avdelningen för fysik

Organisation: Resultatenhet

Materialkemi

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Medicinska fakulteten

Fakulteterna

Organisation: Fakultet

Medicum

Medicinska fakulteten

Organisation: Institution

Medier och Kommunikation

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Miljöekologi

Extern finansiering

Organisation: Resultatenhet

Miljövetenskaper

Extern finansiering

Organisation: Resultatenhet

Minds Hub

Avdelningen för pedagogik

Organisation: Forskningsgrupper

Minor spliceosome

Institutet för bioteknik

Organisation: Forskningsgrupper

Molekylär vetenskap

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Nationalbiblioteket

Independent institutes

Organisation: Fristående institutioner

Naturhistoriska centralmuseet

Independent institutes

Organisation: Fristående institutioner

NeuroDevDiseaseModelling

Medicum

Organisation: Forskningsgrupper

NGS

Teknologiska centralen

Organisation: Resultatenhet

NMR laboratorium

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

Nuorisopsykiatria

Barnkliniken

Organisation: Inrättning