Sök forskningsenheter

Avdelningen för neurovetenskaper

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

HUS sjukvårdsdistrikt

HYKS erva, Clinicum

Organisation: Sjukvårdsområde

Population Research Unit (PRU)

Sosiologi

Organisation: Forskningsgrupper

Barnkliniken

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Viikki Plant Science Centre (ViPS)

Organisation: Forskningsgrupper

Helsingfors universitet

Organisation: Universitet