Sök forskningsenheter

Transplantationslaboratoriet

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Folkloristik

Avdelningen för kulturer

Organisation: Forskningskollektiv

Lärarutbildningen

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Nordenstudier

Avdelningen för kulturer

Organisation: Forskningskollektiv

Avdelningen för fysiologi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Forskningsservice

Universitetsservicen

Organisation: Serviceenhet

Avdelningen för anatomi

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Harri Sintonen forskningsgrupp

Organisation: Forskningsgrupper

Ekonomi

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Minds Hub

Avdelningen för pedagogik

Organisation: Forskningsgrupper

Övningsskolor

Pedagogiska fakulteten

Organisation: Operativ enhet

ESSO-group

Socialpsykologi

Organisation: Forskningsgrupper