Sök forskningsenheter

CEACG-enhet

Sosiologi

Organisation: Forskningsgrupper

Forskiningsbiblioteket

Nationalbiblioteket

Organisation: Resultatenhet

Biocenter Vik

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

NGS

Teknologiska centralen

Organisation: Resultatenhet

Apparatcentrum och växthus

Infra

Organisation: Inrättning

Suusairauksien solubiologia

Clinicum

Organisation: Inrättning

Museologi

Avdelningen för kulturer

Organisation: Forskningskollektiv

Tapio Palva forskningsgrupp

Organisation: Forskningsgrupper

Independent institutes

Helsingfors universitet

Organisation: Aggregation nivå