Sök forskningsenheter

Ögon- och öronkliniken

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Zoologi

Naturhistoriska centralmuseet

Organisation: Resultatenhet

VERIFIN

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

U-landsforskning

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Transplantationslaboratoriet

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Syntes och analys

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Statslära

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Sosiologi

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Socialt arbete

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Socialpsykologi

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Socialpolitik

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Rättsmedicinska avdelningen

Medicum

Organisation: Resultatenhet

Psykiatriska kliniken

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Proteinkemi

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

Prefekten och gemensamma

Clinicum

Organisation: Resultatenhet

Praktisk filosofi

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

NMR laboratorium

Institutet för bioteknik

Organisation: Resultatenhet

NGS

Teknologiska centralen

Organisation: Resultatenhet

Molekylär vetenskap

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Medier och Kommunikation

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Materialkemi

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Materialfysik

Avdelningen för fysik

Organisation: Resultatenhet

Lärarutbildningen

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Kvinnokliniken

Clinicum

Organisation: Resultatenhet