Sök forskningsenheter

Statslära

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Suusairauksien solubiologia

Clinicum

Organisation: Inrättning

Syntes och analys

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet

Tapio Palva forskningsgrupp

Organisation: Forskningsgrupper

Transplantationslaboratoriet

Medicum

Organisation: Resultatenhet

U-landsforskning

Vetenskapsområden

Organisation: Resultatenhet

Universitetsservicen

Organisation: Aggregation nivå

VERIFIN

Avdelningen för kemi

Organisation: Resultatenhet