Sök forskningsenheter

HUSLAB

HUS sjukvårdsområde

Organisation: HUCS sektor

HUS Neurocentrum

HUS sjukvårdsområde

Organisation: HUCS sektor

HUS Psykiatri

HUS sjukvårdsområde

Organisation: HUCS sektor

HUS sjukvårdsdistrikt

HYKS erva, Clinicum

Organisation: Sjukvårdsområde

Hästsjukhuset

Universitetets djursjukhus

Organisation: Resultatenhet

Independent institutes

Helsingfors universitet

Organisation: Aggregation nivå