Publikationer 1990 2020

Filter
Beställd rapport
2019

Valtion omistajaohjauksen arviointi = Utvärdering av statens ägarstyrning = Evaluation of government ownership steering

Tuominen-Thuesen, M., Henrik, P., Sievänen, R., Karlsson, S., Ali-Yrkkö, J., Pajarinen, M. & Ahonen, P., sep 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 115 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nr. 2019:54)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil
2018

”Yksi yhdestä” -malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia

Tuominen-Thuesen, M., Sievänen, R. J. M., Ljungman, J., Kuusela, H., Ahonen, P. P. & Uusikylä, P., mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 139 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; nr. 13/2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil
2014

Lapin maatilat murrosvaiheessa: tutkimus Rovaniemen ja Itä-Lapin seutukuntien keskikokoisten maatilojen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä

Kuha, R., Myllylä, P. & Rantamäki-Lahtinen, L. M., 2014, Jokioinen: MTT. 37 s. (MTT Raportti; vol. 143)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Yhteistyö ja verkostomainen toimintatapa maidontuotannossa

Laitila, E., Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. A. I. & Rajakorpi, J., 2014, Seinäjoki. (Teoksessa Yhteistyö- ja verkostosuhteet. Toim. Ryhänen M & Laitila E. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Raportteja ; nr. A19: 18-78)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Yhteistyön käynnistämisen käsikirja

Laitila, E., Ryhänen, M., Rajakorpi, J., Närvä, M. & Sipiläinen, T. A. I., 2014, (Teoksessa Yhteistyö- ja verkostosuhteet. Toim. Matti Ryhänen ja Erkki Laitila. Raportteja; nr. A19: 116-204)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

2012

Maitotilalle kilpailukykyä tuottavuutta ja tehokkuutta kehittämällä

Sipiläinen, T. (red.) & Ovaska, S. (red.), 2012, 82 s. (MTT Raportti; vol. 2012, nr. 78)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Säilörehun korjuuketjujen taloudellinen vertailu – pitkän aikavälin näkökulma

Sipiläinen, T., Ryhänen, M., Karhula, V., Suokannas, A. & Rinne, M., 2012, 26 s. (Teoksessa Maitotilalle kilpailukykyä tuottavuutta ja tehokkuutta kehittämällä. Toim. Sipiläinen Timo & Ovaska Sami. MTT Raportti; vol. 2012, nr. 78:43-68)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Taloudellinen näkökulma palkokasvien viljelyyn

Sipiläinen, T., Koikkalainen, K. & Vanhatalo, A., 2012, 21 s. (Teoksessa Typpi- ja valkuaisomavaraisuuden lisääminen palkokasveja tehokkaasti hyödyntämällä. Toim. Nykänen Arja. MTT Raportti; vol. 2012, nr. 59: 11-31)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Toimintolaskenta suunnittelun apuvälineenä

Laitila, E., Ryhänen, M. & Sipiläinen, T., 2012, 28 s. (Teoksessa Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla – Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Toim. Ryhänen Matti & Laitila Erkki. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä ; vol. 2012, nr. 59: 135-162)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Tuottavuus, tehokkuus ja taloudellinen tulos eteläpohjalaisilla maitoitiloilla

Sipiläinen, T., Ovaska, S. & Ryhänen, M., 2012, 32 s. (Teoksessa Maitotilalle kilpailukykyä tuottavuutta ja tehokkuutta kehittämällä. Toim. Sipiläinen Timo & Ovaska Sami. MTT Raportti; vol. 2012, nr. 78:9-41)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Typpi- ja valkuaisomavaraisuuden lisääminen palokasveja tehokkaasti hyödyntämällä.

Nykänen, A. (red.), Huusela-Veistola, E., Jalli, H., Jalli, M., Koikkalainen, K., Känkänen, H., Lemola, R., Lizarazo Torres, C., Sipiläinen, T., Stoddard, F. & Vanhatalo, A., 2012, Jokioinen: MTT Agrifood Research Finland. 85 s. (MTT Raportti; vol. 59)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Verkostomainen yrittäminen

Laitila, E., Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T., Heiskari, M., Jokiaho, S., Ketola, J., Kämäräinen, S., Känsäkoski, H., Palo, A. & Pieviläinen, A., 2012, 44 s. (Teoksessa Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla – Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Toim. Ryhänen Matti & Laitila Erkki. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä ; vol. 2012, nr. 59:91-134)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Yhteistyö eteläpohjalaisilla maitotiloilla

Ryhänen, M., Sipiläinen, T., Ovaska, S. & Laitila, E., 2012, 34 s. (Teoksessa Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla – Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Toim. Ryhänen Matti & Laitila Erkki. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä ; vol. 2012, nr. 59: 57-90)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

2010

Sähköverkkotoiminnan kustannustehokkuuden estimointi StoNED-menetelmällä: ehdotus tehostamistavoitteiden ja kohtuullisten kustannusten arviointiperusteiden kehittämiseksi kolmannella valvontajaksolla 2012-2015

Kuosmanen, T., Kortelainen, M., Kultti, K., Pursiainen, H., Saastamoinen, A. & Sipiläinen, T., 2010, Helsinki: Sigma-Hat Economics Oy. 99 s. (Kolmannen valvontajakson valmisteluraportti; nr. 32)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Towards a Theory of Policy Timing

Mittenzwei, K., Bullock, D. S., Salhofer, K. & Kola, J., 2010, Oslo: Norsk Institutt for landbruksoekonomisk forskning. (Discussion papers ; nr. 2010-3)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

2009

Maataloustuen ja tuottavuuden vaikutukset elintarvikkeiden hintamarginaaleihin ja hinnanmuodostukseen.

Kuosmanen, T., Niemi, J. & Sipiläinen, T., 2009, Jokioinen: MTT. 47 s. (MTT Kasvu; nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Tilavertailut maidontuotannossa - haasteita ja mahdollisuuksia

Ovaska, S. (red.), Sipiläinen, T. (red.), Ryhänen, M. (red.) & Ylätalo, M. (red.), 2009, Helsinki: MTT Taloustutkimus. 139 s. (MTT:n selvityksiä; nr. 171)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

2006

Monivaikutteinen maatalous ja politiikat: Multifunctional agriculture and policies

Arovuori, K., Kola, J., Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2006, [Helsinki]: Helsingin yliopisto. 81 s. (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos; nr. nro 41)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Tuotantoa kehittävien maitotilojen talous: Suomen IFCN-maitotilatarkastelu vuosille 2005-2014

Ovaska, S., Sipiläinen, T., Ryhänen, M. & Ylätalo, M., 2006, Helsinki: MTT Taloustutkimus. 49 s. (MTT:n selvityksiä; nr. 126)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

1998