Publikationer 1990 2020

Filter
Kapitel
2018

The importance of evidence-based development of teaching and learning at university

Lindblom-Ylänne, S. & Kola, J., 2018, Places of Engagement : Reflections on Higher Education in 2040 - a Global Approch. Heijnen, A. & van der Vaart, R. (red.). Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 76-81 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2017

Liiketaloustiede tuottaa työkaluja maatilayritysten johtamiseen

Sipiläinen, T. A. I., Sumelius, J. H., Ryhänen, M. J. & Rantamäki-Lahtinen, L. M., 2017, Maailma muuttuu - muuttuuko maatalous? . Seppänen, M. & Kymäläinen, H-R. (red.). 2 red. Unigrafia, 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Maatalouspolitiikka ja ruokamarkkinat

Hyytiä, N. M., mar 2017, Maailma muuttuu - muuttuuko maatalous? . Seppänen, M. & Kymäläinen, H-R. (red.). 2nd red. Helsinki: University of Helsinki, s. 268-280 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Rehtorin vastaanotto tohtoreille, riemutohtoreille ja kunniatohtoreille

Kola, J. T. S., 2017, Keväisten toivojen riemua: promotio Ordinis Philosophorum Universitatis Helsingiensis MMXVII. Thilman, S. (red.). Helsinki: Libris Oy, Vol. 2017. s. 48-50 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Rehtorin vastaus FT Sari Aallon puheelle yliopistolle

Kola, J. T. S., 2017, Keväisten toivojen riemua : promotio ordinis philosophorum Universitatis Helsingiensis MMXVII. Thilman, S. (red.). Helsinki: Libris Oy, Vol. 2017. s. 148-150 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Yliopiston vastaus tohtori Henrietta Grönlundin puheelle yliopistolle

Kola, J. T. S., 2017, Promotio Doctoralis ordinis theologorum Universitatis Helsingiensis MMXVII: teologisen tiedekunna tohtoripromootio. Elo-Valente, M. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 111-113 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

2016

Akateemisia kokemuksia ja näkemyksiä Italiasta

Kola, J. T. S., sep 2016, ROMA - Villa Lanten Ystävien vuosikirja XV. Malja, M. (red.). Helsinki: Unigrafia, s. 34-46 13 s. (Roma : Villa Lanten ystävien vuosikirja; vol. XV).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Tekoja Suomen ja maailman parhaaksi – yhdessä: Tillsammans för Finlands och världens bästa

Kola, J. T. S., 2016, Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat 2015-2016: Helsingfors universitets fonder och donatorer 2015-2016. Mäntyniemi, R. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Vol. 2016. s. 1-2 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

The Role of Universities in International Economics

Kola, J. T. S., 2016, Legacy of Charles IV: Education and Academic Freedoms, Innovation and Open Society. Hunt Safránková, V. (red.). Prague: Karolinum, s. 56-59 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2015

Co-operatives for a better world

Kola, J. T. S., 2015, Customizing a patchwork quilt: Consolidating co-operative studies within the university world (In Memoriam Professor Ian MacPherson). Henry, H., Hytinkoski, P. & Klén, T. (red.). University of Helsinki, Vol. 2015. s. 13-14 2 s. (Publications / University of Helsinki, Ruralia Institute; vol. 2015, nr. 34).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Lihasika- ja kasvitilan yhteistyö

Sipiläinen, T., 2015, Maatilojen yhteistyö – esimerkkejä kotieläinja kasvintuotannon yhteensovittamisesta. Sipiläinen, T. & Lindberg, S. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, s. 46-56 11 s. (Selvityksiä / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos; nr. 82).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Liikkeenjohdon suorituskykyyn vaikuttavat tekijät eteläpohjalaisilla maitotiloilla

Sipiläinen, T., Ryhänen, M. & Ovaska, S., 2015, Tuotannon järjestämisen ja yhteistyön vaikutus tekniseen tehokkuuteen. Sipiläinen, T. & Ryhänen, M. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, s. 64-79 16 s. (Selvityksiä / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos; nr. 81).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Maatilojen yhteistyön taloudellinen arviointi – case lypsykarjatilan laajentaminen.

Lindberg, S. & Sipiläinen, T., 2015, Maatilojen yhteistyö – esimerkkejä kotieläinja kasvintuotannon yhteensovittamisesta. Sipiläinen, T. & Lindberg, S. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, s. 7-45 39 s. (Selvityksiä / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos; nr. 82).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Maitotilojen kasvituotannon tekninen tehokkuus Suomessa vuosina 2007–2012

Halinen, J. P. K., Sipiläinen, T. A. I. & Ryhänen, M. J., 2015, Tuotannon järjestämisen ja yhteistyön vaikutus tekniseen tehokkuuteen : Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon - hanke. Sipiläinen, T. & Ryhänen, M. (red.). Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, Vol. 2015. s. 12-41 30 s. (Selvityksiä; vol. 81).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Maitotilojen tehokkuustappio - kasvin- ja maidontuotannon verkostomainen DEA-tarkastelu

Ovaska, S., Sipiläinen, T. & Ryhänen, M., 2015, Tuotannon järjestämisen ja yhteistyön vaikutus tekniseen tehokkuuteen. Sipiläinen, T. & Ryhänen, M. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, s. 42-63 21 s. (Selvityksiä / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos; nr. 81).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Osuuskunnat kehitysmaiden tuottajien jakelukanavana ja yritystoiminnan edistäjinä Tansaniassa

Sumelius, J. & Lindberg, S., 2015, Osuuskunnat ja kestävä kehitys. Tenaw, S., Heinonen, V., Karhu, S. & Ollila, P. (red.). Pellervo-seura, s. 106-119 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Osuustoiminnan merkitys ja tavoite Helsingin yliopiston näkökulmasta

Kola, J. T. S., 2015, Osuuskunnat ja kestävä kehitys. Tenaw, S., Heinonen, V., Karhu, S. & Ollila, P. (red.). Pellervo-seura, Vol. 2015. s. 16-19 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Yhteisnavetan perustaminen ja johtaminen

Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. & Rajakorpi, J., 2015, Maatilojen yhteistyö – esimerkkejä kotieläinja kasvintuotannon yhteensovittamisesta. Sipiläinen, T. & Lindberg, S. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 57-90 33 s. (Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Selvityksiä; nr. 82).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2014

Arbete för världens bästa

Kola, J. T. S., 2014, Helsingfors universitets fonder och donatorer 2013-2014. Mäntyniemi, R. (red.). Helsinki, Vol. 2014. s. 4-5 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

EU:s jordbrukspolitik

Sumelius, J. & Kola, J., 2014, Integrationens skiftande mönster: Handbok i EU-studier. Marie-Louise, H., Aunesluoma, J., Charlotta, C. & Hanna, O. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 119-137 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kilpisjärven biologinen asema 50 vuotta: vahva pohja vastata tulevaisuuden haasteisiin

Kola, J., 2014, Tieteen ja taiteen tunturit. Järvinen, A., Heikkilä, T. & Lahti, S. (red.). Tampere: Gaudeamus, Vol. 2014. s. 16-21 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Rehtorin vastaus - Rektorns svar - Response by the Rector

Kola, J., 2014, Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maisteri- ja tohtoripromootio 2014. Pietilä, S. & Varjonen, S. (red.). Helsinki: Bookwell, Vol. 2014. s. 115-118 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Tavoitteellista ja johdonmukaista, joustavaa ja innostavaa

Kola, J., 2014, Akateemisen johtamisen ydinkysymyksiä. Niiniluoto, I., Forsberg, U-M. & Evers, A-M. (red.). Helsinki: Unigrafia, Vol. 2014. s. 23-33 11 s. (Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja; vol. 2014, nr. 88).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Tekoja maailman parhaaksi

Kola, J. T. S., 2014, Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat 2013-2014. Mäntyniemi, R. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Vol. 2014. s. 3-4 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Yhteistyö ja verkostomainen toimintatapa maidontuotannossa

Laitila, E., Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. & Rajakorpi, J., 2014, Yhteistyö- ja verkostosuhteet: Strateginen tarkastelu maidontuotanoon sovellettuna. Laitila, E. & Ryhänen, M. (red.). Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, s. 18-78 61 s. (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia; nr. 19).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Yhteistyö kilpailutekijänä tulevaisuuden toimintaympäristössä

Ryhänen, M., Sipiläinen, T., Närvä, M. & Laitila, E., 2014, Yhteistyö- ja verkostosuhteet: Strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna. Laitila, E. & Ryhänen, M. (red.). Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, s. 79-115 47 s. (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia; nr. 19).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Yhteistyö kilpailutekijänä tulevaisuuden toimintaympäristössä

Ryhänen, M., Sipiläinen, T., Närvä, M. & Laitila, E., 2014, Yhteistyö- ja verkostosuhteet : strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna. Ryhänen, M. & Laitila, E. (red.). Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, s. 79-115 (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. A, Tutkimuksia; nr. 19).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Yhteistyön käynnistämisen käsikirja

Laitila, E., Ryhänen, M., Närvä, M., Rajakorpi, J. & Sipiläinen, T., 2014, Yhteistyö- ja verkostosuhteet: Strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna. Laitila, E. & Ryhänen, M. (red.). Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, s. 116-181 66 s. (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia; nr. 19).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2013

Laatu, laatu, laatu

Kola, J., 15 nov 2013, Laatumatkalla-blogi. Helsinki: Helsingin yliopisto, Vol. 2013. 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Mielikuvia, mielipiteitä ja politiikkaa : maaseutubarometri 2011.

Rantamäki-Lahtinen, L. M., Vesala, K. M. & Vihinen, H., 2013, MTT raportti. Vol. 114. 45 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Monialaisuus maatilan strategisena valintana

Rantamäki-Lahtinen, L. M., Närvä, M. & Ryhänen, M., 2013, MTT raportteja. Vol. 116. s. 17 - 37 20 s. (MTT raportteja).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Nousevalle auringolle

Kola, J., 2013, Suomalaisia puheita. Löytönen, M. & Eskola, A. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 2013. s. 336-337 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Roles of policy and market institutions in developing the potato value chain in Tanzania

Kola, J., Valkonen, J. & Rahko, J., jun 2013, Methodology and performance of the food value chain: a multidisciplinary and international vision: Metodologia y funcionamiento de la cadena de valor alimentaria: un enfoque pluridisciplinar e internacional. Briz, J. & de Felipe, I. (red.). Madrid: Editorial Agricola Espanola S.A., Vol. 2013. s. 433-450 18 s. 17

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2012

Economic and Business Principles for Farm Management

Sumelius, J., 2012, Sustainable Agriculture: Ecosystem Health and Sustainable Agriculture. Jakobsson, C., Gustafson, A., Kaasik, A., Fehér, A. & Sumelius, J. (red.). Uppsala: Baltic University Press, s. 419-437 19 s. (Ecosystem health and sustainable agriculture; nr. 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

How to Change Behaviour: Carrots and Sticks

Sumelius, J. & Bäckman, S., 2012, Sustainable Agriculture: Ecosystem Health and Sustainable Agriculture. Jakobsson, C., Gustafson, A., Kaasik, A., Fehér, A. & Sumelius, J. (red.). Uppsala: Baltic University Press, s. 451-460 10 s. (Ecosystem health and sustainable agriculture; nr. 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Options to Promote Sustainable Agricultural Systems and Food Security in Changing Climate

Sumelius, J., Bäckman, S., Kahiluoto, H., Rötter, R., Nyairo, N., Parviainen, T., Valkila, J., Islam, K. M. Z., Hossain, M. M., Tenaw, S. & Ingutia, R., 2012, Towards an Environmental Society?: Concepts, Policies, Outcomes. Lapka, M. & Cudlínová, E. (red.). Prague: Karolinum, s. 95-105 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Welcome to Summer School of Excellence

Kola, J., aug 2012, Helsinki Summer School Brochure 2012. University of Helsinki, Helsinki Summer School, 1 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

2011

Laatujohtaminen

Närvä, M., Ryhänen, M., Kotro, J. & Sipiläinen, T., 2011, Kilpailukykyä maidontuotantoon: Toimintaympäristön tarkastelu ja ennakointi. Ryhänen, M. & Nissinen, K. (red.). 36 s. (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A; vol. 2011, nr. 8).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Maatalouspolitiikka

Ryhänen, M., Ylätalo, M. & Sipiläinen, T., 2011, Kilpailukykyä maidontuotantoon: Toimintaympäristön tarkastelu ja ennakointi. Ryhänen, M. & Nissinen, K. (red.). Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 21 s. (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A; vol. 2011, nr. 8).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Markkinat

Ryhänen, M., Margit, N. & Sipiläinen, T., 2011, Kilpailukykyä maidontuotantoon: Toimintaympäristön tarkastelu ja ennakointi. Ryhänen, M. & Nissinen, K. (red.). Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 14 s. (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A; vol. 2011, nr. 8).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Responsible investment by the pension funds after the financial crisis

Sievänen, R., 2011, Responsible Investment in Times of Turmoil. Vandekerckhove, W., Leys, J., Alm, K., Scholtens, B., Signori, S. & Schäfer, H. (red.). New York: Springer, s. 93-112 29 s. (Issues in business ethics; nr. 31).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Toimialan SWOT-analyysi ja johtopäätökset

Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T., Tukeva, A., Kataja, J., Talvilahti, A., Lappalainen, J. & Nissinen, K., 2011, Kilpailukykyä maidontuotantoon: Toimintaympäristön tarkastelu ja ennakointi. Ryhänen, M. & Nissinen, K. (red.). s. 58-73 58 s. (Seinajoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A; vol. 2011, nr. 8).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2010

Strengthening Farmerled Economic Activities and Agribusiness through Producer Organizations in Zambia: A Country Specific study of Zambia for the Farmers Fighting Poverty – Producers’ Organizations Support Programme

Sumelius, J., 31 dec 2010, Empowering producer organizations for farmer-led economic and agri-business development. Royal Tropical Institute KIT Amsterdam, 30 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2009

Tasapainoinen ja taloudellinen lannoitus

Kleemola, J., Jaakkola, A., Sipiläinen, T., Alakukku, L., Peltonen, J. & Savela, P., 2009, Ravinteet kasvintuotannossa. Peltonen, J. & Harmoinen, T. (red.). Vantaa: ProAgria maaseutukeskusten liitto, s. 62-81 20 s. (Tieto tuottamaan; nr. 127).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2008

Cooperatives as a tool for poverty alleviation and food production in Sub-Saharan Africa

Sumelius, J. & Tenaw, S., 2008, Risk assessment of global agrifood production chains: NJF's 90 year jubilee seminarium : NJF Seminar 410 Helsinki, Finland, 5-6 November 2008. E. B. K. P. A. O. N. (red.). Stockholm: Nordic Association of Agricultural Scientists, s. 109-113 5 s. (NJF Report; vol. 4 (2008) : 7).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Poliitikkojen ja työvoiman tarjonnan muutosten vaikutukset Pohjois-Karjalan maakunnassa

Hyytiä, N. & Kola, J., 2008, Maataloustieteen päivät 2008 Viikki, 10.-11.1.2008: Esitelmät ja posterit. T. A. H. (red.). [Helsinki]: Suomen maataloustieteellinen seura

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2007

Maitotilojen kansainvälinen tuotto- ja kustannusvertailu

Sipiläinen, T., 2007, EU:n kiintiöjärjestelmän poistumisen vaikutukset Suomen maitosektorille. Lehtonen, H. (red.). Helsinki: MTT Taloustutkimus, s. 44-52 9 s. (MTT Selvityksiä; nr. 144).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2006

Asenteet monivaikutteista maataloutta kohtaan

Hyytiä, N. & Kola, J., 2006, Maataloustieteen päivät 2006. [Helsinki]: Suomen maataloustieteellinen seura, (Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote; vol. no 21).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Hur skapa ett hållbart jordbruk? föredrag hållet vid finska Vetenskaps-Societetens sammanträde den 19 september 2005

Sumelius, J., 2006, Sphinx - Finska Vetenskaps-Societetens Årsbok 2006. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, s. [37]-46 (Sphinx / Societas Scientiarum Fennica; nr. 2005/2006).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review