An­ti­bi­otic res­ist­ance in hu­man im­pacted en­vir­on­ments

Organisationsprofil

Vetenskapsgrenar

  • 1183 Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
  • 1172 Miljövetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.