Publikationer 1998 2020

Filter
Antologi eller special utgåva
2013

Petra - The Mountain of Aaron III: The Archaeological Survey

Frösen, J. (red.), Kouki, P. & Lavento, M., 2013, Helsinki: Societas Scientiarum Fennica. 413 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2008

Johdatus arkeologiaan

Halinen, P. (red.), Immonen, V. (red.), Lavento, M. (red.), Mikkola, T. (red.), Siiriäinen, A. (red.) & Uino, P. (red.), 2008, Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 509 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2007

Sama maisema, eri kulkijat: Repoveden kansallispuisto kivikaudelta 1900-luvulle

Lavento, M. (red.) & Lahelma, A. (red.), 2007, [Vantaa]: Metsähallitus. 143 s. (Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisujaSarja A; nr. 165)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2005

Matka Etelä-Suomen perinnemaisemiin ja esihistoriaan

Hovi, A. (red.) & Lahelma, A. (red.), 2005, [Lahti]: Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. 98 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2000

Arkeologinen inventointi: opas inventoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen

Maaranen, P. (red.) & Kirkinen, T. (red.), 2000, Helsinki: Museovirasto. 245 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva