Organisationsprofil

 Exegetik har två läroämnen:

  • gammaltestamentlig exegetik
  • nytestamentlig exegetik.

I studierna i exegetik fördjupar sig studeranden i Bibelns tillkomst, innehåll och tolkningar. Speciell uppmärksamhet fästs vid de kulturer där texterna tillkom. Studierna i hebreiska och grekiska är viktiga eftersom merparten av Bibeln ursprungligen skrevs på dessa språk. Exegetiken erbjuder kunskap och perspektiv som belyser Bibelns religiösa och samhälleliga betydelse i vår tid. Institutionens forskning håller hög internationell standard. Forskningsprojekt i exegetik har utsetts till spetsforskningsenheter både inom Helsingfors universitet och inom Finlands Akademi.

Vetenskapsgrenar

  • 614 Teologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.