Organisationsprofil

BioGeoClimate Modelling Lab studies spatio-temporal patterns and processes in the fields of biogeography, geomorphology, and climatology.

Vetenskapsgrenar

  • 1171 Geovetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.