Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.
  • Alberto Apostolico Best Paper Award

    Puglisi, Simon (!!Recipient), Raman, Rajeev (!!Recipient), Belazzougui, Djamal (!!Recipient) & Kosolobov, Dmitry (!!Recipient), 6 juli 2021

    Pris: Pris och hedersbetygelser