Centret för Utbildningsevaluering HEA

Organisationsprofil

Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering har forskat om finsk utbildning och inlärningsfärdigheter redan sedan 1996. Vi är en del av Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet, där vår expertgrupp bedriver högklassig och internationell forskning. Vi publicerar aktivt i renommerade publikationsserier och tidskrifter inom vårt område både i hemlandet och utomlands. Vår forskning fokuserar på undervisning, lärande, bedömning och utbildningssystem samt att utveckla dessa. Vi samarbetar aktivt med de andra forskningsgrupperna vid Pedagogiska fakulteten.

Vid Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering har vi ett starkt metodiskt kunnande, och det adaptiva bedömningssystemet vi byggt upp utvecklas i takt med den tekniska utvecklingen.

Utöver Finland verkar vi även utomlands och med internationella partner. Vi har medverkat och kommer att medverka bland annat i att utarbeta och genomföra OECD-ländernas PISA-undersökning (Programme for International Student Assessment) 2006, 2015 och 2018.

Helsingfors universitets centrum för utbildningsevalueringmedverkar i flera forskningsprojekt och bedömningar som finansieras av Utbildningsstyrelsen och Finlands Akademi. Regionförvaltningsverk, utbildningsanordnare samt andra samarbetspartner kan dra nytta av vårt gedigna kunnande inom beställningsbedömningar och gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt.

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.