Organisationsprofil

Organisationsprofil

Academy of Finland Centre of Excellence in Complex Disease Genetics (CoECDG), Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), HiLIFE, Faculty of Medicine, University of Helsinki.

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.