Organisationsprofil

Organisationsprofil

Historia kan sägas vara mänsklighetens organiserade minne. Innehållet i detta minne kommer från olika skriftliga, muntliga och materiella lämningar från det förflutna, som kallas för källor.

Kyrkohistoria är både historia och teologi. Kyrkohistorian undersöker kyrkor och religiösa rörelser både som variabler och som förändringskrafter. Syftet med historisk och därmed också med kyrkohistorisk forskning är att upprätthålla känslan av kontinuitet. Utan insikter om hur traditionen överförs från en generation till en annan går det inte att förstå kristendomens skriftliga källor som Bibeln, trosbekännelserna eller till exempel den kristna pressen.

Kyrkohistorian har gemensamma beröringspunkter med de övriga historievetenskaperna och med olika sektorer inom samhälls- och humanistisk forskning. Dess forskningsobjekt är hela den samhälleliga helhet där kyrkan, de religiösa samfunden och deras motståndare har verkat.

Ämnesområdet är brett och det syns i forskningens mångfald. Det har skrivits examensarbeten om så vitt skilda ämnen som mötet mellan hellenism och kristendom, Juhani Aho som formare av väckelsens offentliga framtoning, Heliga Birgitta, Lenin, prästen i folkliga skämt och anekdoter, missionsflygare, och prästeståndets verksamhet på 1700-talet. I Helsingfors universitets teologiska fakultet är läroämnet uppdelat i allmän kyrkohistoria och Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria.

Allmän kyrkohistoria

Den allmänna kyrkohistorian studerar kristendomens historiska inflytande världen över. Utöver de centrala utvecklingslinjerna behandlar studierna i allmän kyrkohistoria speciella teman från gamla tiden och medeltiden ända fram till nutid. Ämnena indelas enligt tidsperioder och regioner. Studeranden kan enligt eget intresse fokusera på Europas, Asiens och Afrikas eller Amerikas kyrkohistoria. Det går också att studera det kyrkliga samarbetets historia, den katolska, ortodoxa eller anglikanska kyrkans historia, kyrkokonst och bokhistoria.

Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria

Läroämnet Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria fokuserar på Finland och dess grannländer. Studiematerialet belyser kyrkornas och det finländska och nordiska samhällets historia från medeltiden ända till detta årtionde. I Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria betonas problematiken i förhållandet mellan kyrka och stat och växelverkan mellan kyrka och samhälle. Kunskap om förhållandet mellan religion och politik är ett centralt tema. På institutionen har det också forskats mycket i den svenska tidens humanistiska lärdomshistoria, vars traditioner förs vidare av forskningen och undervisningen i bokhistoria.

Internationellt och inhemskt samarbete Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.

Personer

Inget foto av Paavo Ahonen

Paavo Ahonen

Person: gästforskare, Extern undervisning och koordinering av ämne

20102020
Foto av Marjo-Riitta Antikainen

Marjo-Riitta Antikainen

Person: U3 Undervisnings- och forskningspersonal

20022020
Foto av Juliette Day

Juliette Day

Person: U3 Undervisnings- och forskningspersonal

19962020

Projekt

Enlightenment confessionalised

Laine, T., Sidevall, E., Ihalainen, P., Amundsen, A. B., Tammela, J., Ågren, H., Zachrisson, T., Jarlert, A., Engelhardt, J., Ahnert, T., Olesen, B. K., Ravnsted-Larsen Reeh , T., Laine, E. M., Werner, Y. M., Maurits, A., Lindmark, D. & Lundberg, J.

01/03/201931/12/2020

Projekt: Forskningsprojekt

Nordic Medieval Book History in the European Context

Heikkilä, T., Mortensen, L. B., Ommundsen, Å., Gejrot, C. & Már Gunnlaugsson, G.

Vetenskapsrådet, Sweden

01/01/201931/12/2020

Projekt: Forskningsprojekt

Catechism Primers in Europe

Laine, T., Sroka, W., Juska-Bacher, B., Appel, C., Lindmark, D., Harbig, A., Murray, J., Lotman, P., Chartier, A., Julia, D., Exalto, J., Skjelbred, D., Makuchowska, M., Scholl, S., Sahlfeld, W., Grenby, M. & Põldvee, A.

04/10/201831/12/2020

Projekt: Forskningsprojekt

RETOPEA: EU-projekti Religious tolerance and peace

Ketola, M., Welker, Á. & Salmesvuori, P.

01/05/201830/04/2022

Projekt: Forskningsprojekt

Publikationer

Akateemista kriisinhallintaa

Heikkilä, T., 15 apr 2020, I : Turun Sanomat.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Analyysi: Näin Donald Trump hyötyy oikeudenkäynnistä

Ruotsila, M., 12 feb 2020, I : Verkkouutiset.fi : politiikan kuluttajalle.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Öppen tillgång

Anointing

Day, J., jan 2020, Brill Encyclopedia of Early Christianity Online. Hunter, D. G., Geest, P. V. V. V. & Peerbolte, B. J. L. (red.). Leiden: Brill, 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingBidrag till uppslagsverk/ordbokVetenskaplig

Antisemitismi eilen, tänään huomenna

Ketola, M., 27 jan 2020, I : Teologia.fi. 2020

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Öppen tillgång

Apostoliset isät: kokoelma varhaiskristillisiä kirjoituksia [latinankielisten osioiden suomennos]

Huttunen, N. (red.), Salminen, J. (red.), Tervahauta-Helin, U. K. (red.), Asikainen, S. (Översättare), Hakola, R. (Översättare), Lehtipuu, O. (Översättare), Toiviainen, S. (Översättare), Enroth-Voitila, A-M. (Översättare), Kujanpää, K. (Översättare), Nikki, N. (Översättare), Harjumäki, J. (Översättare) & Kaltio, O. (Översättare), 6 feb 2020, 293 s. Helsinki : Suomalainen teologinen kirjallisuusseura.

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Aktiviteter

Panel discussion: Tieto ja usko – miten esittää uskonnollista kulttuuriperintöä 2020-luvulla?

Tuomas Heikkilä (!!Speaker)
6 mar 2020

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Introduction

Tuomas Heikkilä (!!Speaker)
13 feb 2020

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Latvialaiset Suomessa

Jouko Talonen (!!Speaker)
17 feb 2020

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Studies on the Religious History of the North (Tidskrift)

Jouko Talonen (Referentgranskare)
9 jan 2020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Priser

2008 kulttuuripalkinto Hiidenmaan kulttuurihistorian tutkimuksesta

Riho Saard (!!Recipient), 2008

Pris: Pris och hedersbetygelser

Hilja Vilkemaan säätiön tunnustuspalkinto

Marjo-Riitta Antikainen (!!Recipient), nov 2016

Pris: Pris och hedersbetygelser

Kotimaan uskontojournalismipalkinto 2018 Vartija-lehdelle

Mikko Ketola (!!Recipient) & Arto Matti Tuomas Myllykoski (!!Recipient), 2018

Pris: Pris och hedersbetygelser

Professorin arvonimi

Kyllikki Tiensuu (!!Recipient), 16 maj 2014

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tidningsurklipp

Loppiainen ja sen merkitys tänään.

Kaarlo Arffman

01/01/2100

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Miten Suomen evankelisluterilainen kirkko toimii kriiseissä?

Ville Jalovaara

29/03/2020

1 objekt av Mediabevakning

Press/media: !!Press / Media

Herätysliikkeet ovat ennenkin hietäneet kirkon kengässä

Jouko Talonen

26/03/2020

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media