• Finland

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Historia kan sägas vara mänsklighetens organiserade minne. Innehållet i detta minne kommer från olika skriftliga, muntliga och materiella lämningar från det förflutna, som kallas för källor.

Kyrkohistoria är både historia och teologi. Kyrkohistorian undersöker kyrkor och religiösa rörelser både som variabler och som förändringskrafter. Syftet med historisk och därmed också med kyrkohistorisk forskning är att upprätthålla känslan av kontinuitet. Utan insikter om hur traditionen överförs från en generation till en annan går det inte att förstå kristendomens skriftliga källor som Bibeln, trosbekännelserna eller till exempel den kristna pressen.

Kyrkohistorian har gemensamma beröringspunkter med de övriga historievetenskaperna och med olika sektorer inom samhälls- och humanistisk forskning. Dess forskningsobjekt är hela den samhälleliga helhet där kyrkan, de religiösa samfunden och deras motståndare har verkat.

Ämnesområdet är brett och det syns i forskningens mångfald. Det har skrivits examensarbeten om så vitt skilda ämnen som mötet mellan hellenism och kristendom, Juhani Aho som formare av väckelsens offentliga framtoning, Heliga Birgitta, Lenin, prästen i folkliga skämt och anekdoter, missionsflygare, och prästeståndets verksamhet på 1700-talet. I Helsingfors universitets teologiska fakultet är läroämnet uppdelat i allmän kyrkohistoria och Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria.

Allmän kyrkohistoria

Den allmänna kyrkohistorian studerar kristendomens historiska inflytande världen över. Utöver de centrala utvecklingslinjerna behandlar studierna i allmän kyrkohistoria speciella teman från gamla tiden och medeltiden ända fram till nutid. Ämnena indelas enligt tidsperioder och regioner. Studeranden kan enligt eget intresse fokusera på Europas, Asiens och Afrikas eller Amerikas kyrkohistoria. Det går också att studera det kyrkliga samarbetets historia, den katolska, ortodoxa eller anglikanska kyrkans historia, kyrkokonst och bokhistoria.

Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria

Läroämnet Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria fokuserar på Finland och dess grannländer. Studiematerialet belyser kyrkornas och det finländska och nordiska samhällets historia från medeltiden ända till detta årtionde. I Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria betonas problematiken i förhållandet mellan kyrka och stat och växelverkan mellan kyrka och samhälle. Kunskap om förhållandet mellan religion och politik är ett centralt tema. På institutionen har det också forskats mycket i den svenska tidens humanistiska lärdomshistoria, vars traditioner förs vidare av forskningen och undervisningen i bokhistoria.

Internationellt och inhemskt samarbete Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.

Personer

Inget foto på Paavo Ahonen

Paavo Ahonen

Person: gästforskare, Extern undervisning och koordinering av ämne

20142018
Foto på Juliette Day

Juliette Day

Person: undervisnings- och forskningspersonal

19962018
Inget foto på Jussi Hanska

Jussi Hanska

Person: Extern undervisning och koordinering av ämne

20102010

Projekt 2001 2022

Enlightenment confessionalised

Laine, T., Sidevall, E., Ihalainen, P., Amundsen, A. B., Tammela, J., Ågren, H., Zachrisson, T., Jarlert, A., Engelhardt, J., Ahnert, T., Olesen, B. K., Ravnsted-Larsen Reeh , T., Laine, E. M., Werner, Y. M., Maurits, A., Lindmark, D. & Lundberg, J.

01/03/201931/12/2020

Projekt: Forskningsprojekt

Nordic Medieval Book History in the European Context

Heikkilä, T., Mortensen, L. B., Ommundsen, Å., Gejrot, C. & Már Gunnlaugsson, G.

Vetenskapsrådet, Sweden

01/01/201931/12/2020

Projekt: Forskningsprojekt

Catechism Primers in Europe

Laine, T., Sroka, W., Juska-Bacher, B., Appel, C., Lindmark, D., Harbig, A., Murray, J., Lotman, P., Chartier, A., Julia, D., Exalto, J., Skjelbred, D., Makuchowska, M., Scholl, S. & Sahlfeld, W.

04/10/201831/12/2020

Projekt: Forskningsprojekt

RETOPEA: Religious tolerance and peace

Ketola, M., Welker, Á. & Salmesvuori, P.

01/05/201830/04/2022

Projekt: Forskningsprojekt

Publikationer 1982 2019

#tiedevaalit

Heikkilä, T. M., 17 jan 2019, I : Turun Sanomat.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Asuuko kaikki viisaus matematiikan kaavoissa?

Heikkilä, T., 7 jun 2019, I : Turun Sanomat.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Demokratian tuolileikki

Heikkilä, T., 7 maj 2019, I : Turun Sanomat.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Etelä-Englannin ilmailumuseot – 100 vuotta sotilasilmailua

Jalovaara, V., 20 feb 2019, I : Tekniikan Maailma . 4/2019 , 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Francis Schaeffer in Europe: The Early Missionary Years

Ruotsila, M. M., 2019, Return to Sender: American Evangelical Missions to Europe in the Twentieth-Century. Corrigan, J. & Hinkelmann, F. (red.). Münster: Lit Verlag, s. 17-32 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Aktiviteter 1992 2019

KATSE 2019

Mikko Ketola (Talare: Presentation)
19 jan 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

Kirjan ilta (avec)Ville Jalovaara: Myrskyä ja mystiikka -Suomen tasavallan presidentit ja kirkko.

Ville Jalovaara (!!Speaker)
6 maj 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Geography and Religious Knowledge in the Premodern World (1150-1550)

Stefan Schröder (Talare: Presentation)
11 apr 201912 apr 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Onko kristinuskolla tulevaisutta Euroopassa?

Jouko Talonen (!!Speaker)
9 feb 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Myrskyä ja mystiikkaa – luterilainen kirkko ja Suomen tasavallan presidentit

Ville Jalovaara (!!Speaker)
25 mar 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk

Priser

2008 kulttuuripalkinto Hiidenmaan kulttuurihistorian tutkimuksesta

Riho Saard (!!Recipient), 2008

Pris: Pris och hedersbetygelser

Hilja Vilkemaan säätiön tunnustuspalkinto

Marjo-Riitta Antikainen (!!Recipient), nov 2016

Pris: Pris och hedersbetygelser

Kotimaan uskontojournalismipalkinto 2018 Vartija-lehdelle

Mikko Ketola (!!Recipient) & Matti Myllykoski (!!Recipient), 2018

Pris: Pris och hedersbetygelser

Professorin arvonimi

Kyllikki Tiensuu (!!Recipient), 16 maj 2014

Pris: Pris och hedersbetygelser