Publikationer 1982 2020

1982

Yliopistot ja kirkon magisterium reformaation alkuvaiheessa 1. 1517-1521

Arffman, K., 1982, Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura. 321 s. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia (SKHST); nr. 122)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

1985

Yliopistot ja kirkon magisterium reformaation alkuvaiheessa. 2. Wittenbergin ja Baselin yliopistojen kannanotot 1521-1528.

Arffman, K., 1985, Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura. 284 s. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia (SKHST); nr. 135)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

1990

Suomen kirkon ulkomaansuhteet ja ekumeeninen osallistuminen 1917-1922

Lauha, A., 1990, Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura. 442 s. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia = Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Yliopistot ja kirkon magisterium reformaation alkuvaiheessa 3. Reformaatioliikkeen torjuneiden yliopistojen kannanotot 1521-1528.

Arffman, K., 1990, Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura. 297 s. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia (SKHST); nr. 148)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

1992

Luokkavihollisesta yhteistyökumppaniksi. Venäjän ortodoksinen kirkko Nauka i Religija -lehden kannanotoissa vuosina 1975-1990

Ketola, H-M., 1992, Vuosikirja – Årsskrift 82–83 (1992–1993). Mit Zusammenfassungen: (1992–1993). Mit Zusammenfassungen. Suomen kirkkohistoriallinen seura, s. 415-435

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1993

Sanan jäljet: Kirkon historian merkitys Martti Lutherin teologiassa

Arffman, K., 1993, Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 193 s. (Suomen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja (STKSJ); nr. 185)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Suomen kirkon kansainväliset suhteet 1923-1925

Lauha, A., 1993, Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura. 384 s. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

1994

Kirja-arvostelu: Arvosteltu teos: Jaakko Gummerus kirkkohistoriantutkijana (Matti Ijäs). Helsinki, 1993

Lauha, A., 1994, I : Teologinen Aikakauskirja. 99 (1994), s. 176-178 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Reformaatio vai restituutio? Historiallinen argumentti reformaattoreiden ja kastajaliikkeen väittelyssä lapsikasteen oikeutuksesta

Arffman, K., 1994, Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura. 240 s. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia (SKHST); nr. 167)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

1995

Kristikunnan sotaisat retket

Heikkilä, T. & Niskanen, S., 27 nov 1995, I : Helsingin Sanomat. 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Kristinusko ja kristilliset kirkot

Ahokallio, K. T., Innanen, T., Lauha, A., Lehtipuu, O. & Salmenkylä, R., 1995, Helsinki: Kirjapaja. 222 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

1997

Die Reformation und die Geschichte der Kirche

Arffman, K., 1997, Helsinki. 162 s. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia; vol. 175)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Henrikin heimoa, Lallin lapsia

Heikkilä, T. & Niskanen, S., 1997, I : Kanava. 25, 8, s. 437-439

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Kirkko ja Teologinen Aikakauskirja

Isotalo, L., 1997, I : Teologinen Aikakauskirja. 1997, 5-6, s. 412-422 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Pyhän Henrikin kanonisaatio

Heikkilä, T. & Salonen, K., 19 jan 1997, I : Helsingin Sanomat. 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

1998

Das Kloster Fulda und der Goslarer Rangstreit

Heikkilä, T. M., 1998, Helsinki: Academia scientiarum Fennica. 222 s.

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Kristinuskon Arkki

Nissinen, M., Jämsä, J., Nokelainen, M., Nuorteva, J. & Vappula, K., 1998, 1.-7. red. Helsinki: Edita. 210 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Paavi - historiansa vanki?

Heikkilä, T., 1998, I : Kanava. 26, 9, s. 536-539

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Schriftliche Kultur als Mittel gegen äußere Feinde und innere Unruhe: das Kloster Fulda unter Abt Widerad (1060-1075)

Heikkilä, T., 1998, Roma, magistra mundi: Itineraria culturae medievalis : mélanges offerts au Père L.E. Boyle à l’occasion de son 75e anniversaire. Hamesse, J. H. (red.). Louvain-la-Neuve: Federation Internationale des Instituts d'Etudes Medievales, s. 155-171 16 s. (Textes et études du moyen âge ; nr. 10,3).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1999

Itämaan tietäjien maallisten jäännösten kohtalo

Heikkilä, T. & Niskanen, S., 1999, I : Kanava. 27, 9, s. 585-589 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Keskeisiä yleisen historian lähteitä

Heikkilä, T., 1999, Historianopiskelijan ABC-kiria: opas tutkielman kirjoittamiseen. Lähteenmäki, M. & Teerijoki, I. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 72-80 9 s. (Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja; nr. 14).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Urbi et orbi – maineen levi(tt)äminen tuhat vuotta sitten: paavillisen kanonisaation alkuvaiheet

Heikkilä, T., 1999, Pyhät ja pahat keskiajalla. Helsinki: Historiallinen yhdistys, Vol. 1999.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2000

Kansallispyhäkkö. Turun tuomiokirkko 1300-2000

Heininen, S., Gardberg, C. J. & Welin, P. O., 2000, Tammi Bonnier Books Finland Ltd. 398 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Katolisesta lähetysalueesta Ruotsin luterilaisen kirkon osaksi

Arffman, K., 2000, Kristinuskon historia 2000: Kristinusko Suomessa. Murtorinne, E. (red.). Porvoo: Weilin+Göös, 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Luterilaisuuden vakiintumisesta Ruotsin vallan loppuun

Arffman, K., 2000, Kristinuskon historia 2000: Kristinusko Suomessa . Murtorinne, E. (red.). Porvoo: Weilin+Göös, 56 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Paavi - historiansa vanki

Heikkilä, T. & Niskanen, S., 2000, Trilogia. Uskonto ja aika, Opettajan materiaali. WSOY, s. 323-328 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Pyhimyselämäkerrat hengenmiesten aseina

Heikkilä, T., 2000, Ikuisuuden odotus: uskonto keskisajan kulttuurissa. Heinonen, M. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 33-56 24 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Valheella on pitkät jäljet

Heikkilä, T., 2000, I : Image. 2000, 8, s. 62 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

…auctoritate beati Petri, Principis Apostolorum…: Paavillisen kanonisaation alkuvaiheet 1000-luvulla

Heikkilä, T., 2000, ”Se rakkain kotipolku”: Erkki Kouri ja yleinen historia. Multamäki, K., Peltonen, M. & Saarinen, H. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 25-49 25 s. (Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja; nr. 15).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2001

British and American Anticommunism Before the Cold War

Ruotsila, M., 2001, London: Frank Cass. 274 s. (Cass Cold War History Series; nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Hajoaako Venäjä? Venäjän valtiollisuuden historia, vuosina 862-2000

Luukkanen, A., 30 jan 2001, Edita. 326 s. (Kleio; vol. 2001)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

In memoriam Kauko Pirinen

Heininen, S., 2001, Kauko Pirinen in memoriam. Ketola, M. (red.). Suomen kirkkohistoriallinen seura, s. 129-132 4 s. (Suomen kirkkohistorialisen seuran toimituksia; nr. 187).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kirsti Kena: Eevat apostolien askelissa. Kirja-arvostelu

Heininen, S., 2001, I : Kanava. 2001, s. 234-235 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Orts- und Personenregister

Schröder, S., 2001, Nordhessen im Mittelalter. Probleme von Identität und überregionaler Integration. Baumgärtner, I. & Schich, W. (red.). Marburg, Vol. 64. s. 317-341 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Vanhan Viipurin hiippakunnan henkilöhistoriaa

Heininen, S., 2001, I : Genos. 2001, s. 127-130 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2002

Keskiajan kirkko: uskonelämän muotoja läntisessä kristikunnassa

Heikkilä, T. (red.) & Lehmijoki-Gardner, M. (red.), 2002, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 432 s. (Tietolipas; nr. 185)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Keskiajan kirkko Suomessa

Heikkilä, T. & Lehmijoki-Gardner, M., 2002, Keskiajan kirkko: Uskonelämän muotoja läntisessä kristikunnassa. Heikkilä, T. & Lehmijoki-Gardner, M. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 25 s. (Tietolipas; nr. 185).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kirchengeschichte Finnlands

Heininen, S. & Heikkilä, M., 2002, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht . 239 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Kirkko ja noottikriisi

Jalovaara, V., 2002, I : Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta.. 115, s. 20-23 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Luterilainen auttamisjärjestelmän reformi

Arffman, K. M., 2002, Lasaruksesta leipäjonoihin: Köyhyys kirkon kysymyksenä. Mäkinen, V. (red.). Jyväskylä: Atena, s. 157-186 29 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Nunnasta vaimoksi

Arffman, K. M., 2002, Eevan tie alttarille: Nainen kirkon historiassa. Ahola, M., Antikainen, M-R. & Salmesvuori, P. (red.). Helsinki: Edita, s. 103-117 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Taavi Hahl e le fonti medioevale sulla Finlandia

Heikkilä, T., Niskanen, S. & Merisalo, O., 2002, I : Classiconorroena. 2002, s. 1-9 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Tiernapojat syntyivät piispan pötypuheista

Heikkilä, T. & Niskanen, S., 2002, I : Tiede. 2002, 8, s. 28-29 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

2003

Casola, Pietro (1427-1502)

Schröder, S., 2003, The Literature of Travel and Exploration: An Encyclopedia. Speake, J. (red.). New York/London: Fitzroy Dearborn, s. 194-195

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Fattebuur, Henricus Martini

Heininen, S., 2003, Suomen kansallisbiografia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 2. s. 738-739 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Favorinus, Gregorius Matthiae

Heininen, S., 2003, Suomen kansallisbiografia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 2. s. 745-746 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review