Publikationer 1924 2019

Filter
Magisteruppsats
2015
2014

Hampaan poistoon liittyvät potilasvalitukset

Koskela, S., 2014, University of Helsinki. 27 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2013

Diffuusiotensorikuvauksen optimointi

Sairanen, V., 2013, 78 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2008

Circadian rhythm disruptions and health

Lahti, T., 2008, Helsinki: University of Helsinki. 61 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2007

Plakophilin-2 mutations in arrhythmogenic right ventricular dysplasia (ARVD)

Lahtinen, A., 2007, 80 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2006

Geenien ilmentymismuutokset oireellisessa kaulavaltimoateroskleroosissa: pro gradu

Saksi, J., 2006, Helsinki: [J. Saksi]. 89 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2005
1999

Fysioterapain mahdollisuuksia anorexia nervosapotilaiden hoidossa

Immonen-Orpana, P., 1999, Helsinki: Yliopistopaino. 76 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Hoitosuhde kotisairaanhoidossa

Jantunen, K., 1999, Helsinki: Yliopistopaino. 85 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Ihotaudit Suomessa

Kokkonen, T., 1999, Helsinki: Yliopistopaino. 62 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Ja alussa oli suo, kuokka... ja valmentava 10. luokka

Anttila, K., 1999, Helsinki: Yliopistopaino.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Leikkausosaston sairaanhoitajien käsityksiä leikkaukseen liittyvästä yhteistyöstä

Grönroos, M., 1999, Helsinki: Yliopistopaino.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Meltolan sairaalan erikoissairaanhoidon lakkauttamiprosessi hoitohenkilökunnan kokemana

Kahanpää-Castren, A., 1999, Helsinki: Yliopistopaino. 65 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Potilaiden selviytyminen ja elämänlaatu vuoden kuluttua tehohoidosta sekä potilaiden ja omaisten kokemukset hoitojaksosta

Kaarlola, A., 1999, Helsinki: Yliopistopaino. 65 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Traumaperäisen stressireaktion korvauskäytäntö lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa

Hemminki, J., 1999, Helsinki: Yliopistopaino. 56 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

1998

2-4 -vuotiaiden astmaa sairastavien lasten vanhempien kokemuksia omahoidosta

Pajunen, R., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 111 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Arviointi auttaa oppimaan - vai auttaako?

Lindholm, M., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 88 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Asiakkaiden arviot ABB-yhtiöiden työterveyshuoltopalveluista

Mattila, L., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 59 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Hoitohenkilökunnan kokemuksia osastonhoitajalta saadusta tuesta

Poskiparta, H., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 42 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Kliinisessä työssä olevien sairaanhoitajien käsityksiä ammattitaitonsa ja asiantuntijuutensa kehittymisestä ja urakehityksestä

Orvomaa, PL., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 53 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Lohjan terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaiden virtsatieinfektioiden hoito-ohjelman vaikutukset ja kustannukset

Makkonen, S., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 43 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Naistenlehtien kirjoituksia ja mainoksia vaihdevuosista vuosina 1993 ja 1994

Juth, L., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 48 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Nuorisopsykiatrisella osastolla työskentelevien omahoitajien käsityksiä työryhmän merkityksestä

Rissanen, A., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 55 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Perheenjäsenen psyykkisen sairauden vaikutukset perheen toimintaan ja omaisten hyvinvointiin: Omaisyhdistysten omaisten kokemuksia

Ruuskanen, K., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 69 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Perhevalmennuksen laadunvarmistus: hyvä perhevalmennus -laatumittarin kehittelyprosessi ja kuvaus

Hovi, A-M., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 86 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Prosessien uudistaminen terveydenhuollossa: Case: Sairaalan keskeisten toimintaprosessien tunnistaminen

Seppänen, S., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 75 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Saastuneiden itujen aiheuttama Salmonellaepidemia keväällä 1994 ja sen aiheuttamat reaktiiviset niveltulehdukset

Seitsalo, A., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 55 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Sektoraalisen lähestymistavan (SWAp) toteutuminen Suomen terveysalan Masambikin kehitysyhteistyöhankkeessa

Gröhn, M., 1998, Yliopistopaino. 67 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Sydäninfarktipotilaiden puolisoiden selviytyminen potilaan toipilasvaiheen aikana

Kettunen, S., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 81 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Synnyttäjien kokemuksia palvelun laadusta

Raussi-Lehto, E., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 76 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Terveydenhoitohenkilöstön käsityksiä yhteistyöstä Hyvinkään aluesairaalassa

Mikkola, A., 1998, Helsinki: Yliopistopaino. 76 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

1997

Apuvälineiden saatavuus: apuvälineiden antamiskäytännöt terveyskeskuksissa

Sillanpää, ML., 1997, Helsinki: Yliopistopaino.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Gynekologisen potilaan tiedonsaanti, komplikaatiot, tyytyväisyys ja selviytyminen kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen

Ahde, M., 1997, Helsinki: Yliopistopaino. 65 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Keuhkosairauksia sairastavien potilaiden palvelujen käyttö ja kokemukset palvelujen laadusta

Hakonen, UR., 1997, Helsinki: Yliopistopaino. 109 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Munuaisfunktion kvantitointi isotooppimenetelmällä: M.Sc. Thesis

Kortesniemi, M., 1997, University of Helsinki, Department of Physics. 108 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Terveydenhuollon henkilökunnan HIV-infektioon littyvät tiedot, mielipiteet ja asenteet: esitutkimus ja menetelmän testaus

Teräs, M., 1997, Helsinki: Yliopistopaino.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Terveydenhuoltotutkimus perusterveydenhuollossa vuonna 1993

Häppölä, A., 1997, Helsinki: Yliopistopaino.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

The eating attitudes test, syömishäiriöiden esiintyvyyttä ja oirehdintaa mittaava indeksi

Ranta, M., 1997, Helsinki: Yliopistopaino. 51 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

1996

Osastonhoitajien työssä kuormittuminen

Kiviharju-Rissanen, M., 1996, Helsinki: Yliopistopaino.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Ryhmänä toimivan lastenneuvolan kielellinen kommunikaatio

Laavi, A., 1996, Helsinki: Yliopistopaino. 81 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar