Aktiviteter 1997 2019

Filter
Handledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Sirpa Uimonen)

Visa Heinonen (Handledare), Minna Sarantola-Weiss (Handledare)
aug 20135 apr 2019

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Lewis Akenji)

Visa Heinonen (Handledare), Minna Autio (Handledare)
maj 201316 aug 2019

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Eliisa Kylkilahti)

Minna Maarit Autio (Handledare), Kirsi Johanna Eräranta (Handledare), Visa Heinonen (Medlem i avhandlingskommitté)
18 feb 201323 mar 2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Stefan Wahlen)

Visa Heinonen (Handledare)
1 sep 200713 jun 2012

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Sari Mäki)

Visa Heinonen (Handledare)
5 dec 2007dec 2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Md. Motaher Hossain)

Visa Heinonen (Handledare)
1 sep 200525 mar 2011

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Sirpa Uimonen)

Visa Heinonen (Handledare)
30 maj 2005dec 2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Sylvia Lorek)

Visa Heinonen (Handledare)
1 sep 200411 dec 2009

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Tero Halonen)

Visa Heinonen (Medlem i avhandlingskommitté)
24 nov 200315 jan 2010

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Toni Ryynänen)

Visa Heinonen (Handledare)
1 sep 200315 maj 2009

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Mari Niva)

Visa Heinonen (Handledare)
1 maj 200326 maj 2008

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Katri Jakosuo)

Visa Heinonen (Handledare)
5 jan 200212 dec 2006

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Anna-Riitta Lehtinen)

Visa Heinonen (Handledare)
30 nov 2001dec 2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Minna Autio)

Visa Heinonen (Handledare)
1 jan 200126 maj 2006

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Päivi Timonen)

Visa Heinonen (Handledare)
1 sep 200017 maj 2002

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Supervision of a doctoral dissertation (Tarja Römer-Paakkanen)

Visa Heinonen (Handledare)
1 sep 20001 feb 2002

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling