Creative adaptation to wicked socio-environmental disruptions (WISE STN)

  • PostadressVisa på karta

    PL 54 (Unioninkatu 37)

    00014 Helsingin yliopisto

    Finland

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.