Creative adaptation to wicked socio-environmental disruptions (WISE STN)

Adress
  • PL 54 (Unioninkatu 37)

    00014 Helsingin yliopisto

Här hittar du oss

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.