Avdelningen för lantbruksvetenskaper

  • Postadress

    Finland

Organisationsprofil

Vetenskapsgrenar

  • 222 Övrig teknik och teknologi
  • 412 Djursvetenskap, mjölkproduktlära
  • 414 Jordbruksbioteknologi
  • 411 Jordbruks- och skogsvetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.