Avdelningen för lantbruksvetenskaper

  • Finland

Utrustning

National Plant Phenotyping Infrastructure

Kristiina Himanen (Chef)

Utrustning/facilitet: Central servicefacilitet