Avdelningen för bakteriologi och immunologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.