Avdelningen för biokemi och utvecklingsbiologi

  • Finland

Priser

EMBO long-term fellowship

Juha Klefström (!!Recipient), 1996

Pris: Pris och hedersbetygelser

EMBO short-term fellowship

Juha Klefström (!!Recipient), 1996

Pris: Pris och hedersbetygelser

Finska Vetenskapssocieteten/Suomen tiedeseura, jäsen: jäsen

Dan Bj Lindholm (!!Recipient), 2013

Pris: Pris och hedersbetygelser

Oskar Öflunds Stiftelses Stora Pris

Ove Eriksson-Rosenberg (!!Recipient), 19 maj 2009

Pris: Pris och hedersbetygelser

The Finnish Medical Foundation 50-years jubileum award

Sampsa Hautaniemi (!!Recipient), 2010

Pris: Pris och hedersbetygelser

UCSF postdoctoral grant

Juha Klefström (!!Recipient), 1999

Pris: Pris och hedersbetygelser