Adress
  • Finland

Här hittar du oss

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och utbildning inom lantbruksekonomi, livsmedelsekonomi, hushållens ekonomi och miljöekonomi. Landsbygden, naturen, miljön och maten är viktiga för oss i vårt dagliga liv. Institutionen för ekonomi betonar den ekonomiska aspekten och de redskap som den ekonomiska vetenskapen erbjuder.

Vetenskapsgrenar

  • 411 Jordbruks- och skogsvetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.