Finska, finskugriska och nordiska institutionen 2010-2017

  • Finland

Publikationer

1978

Text linguistics and the teaching of Finnish: Some experiences

Hakulinen, A., 1978, Text Linguistics, Cognitive Learning and Language Teaching. Kohonen, V. & Enkvist, N. E. (red.). Turku: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry, Vol. 22. s. 119-134 16 s. (Suomen sovelletun kielitieteen yhdistyksen AFinLA:n julkaisuja; vol. 22).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1977
Öppen tillgång
Fil

Ohjeita harjoitusaineiden kirjoittajille

Anneli Lieko, Laila Lehikoinen, Kaino Laaksonen, Silva Kiuru, 1977, Helsinki: Gaudeamus. 48 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

On embedded questions in Finnish

Hakulinen, A., 1977, Studies in Finno-ugric Linguistics: Indiana University Uralic and Altaic Series. Sinor, D. (red.). Bloomington: Indiana University Press, Vol. 131. 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil
1976

Cycle and after

Hakulinen, A. & Breckenridge, J., 1976, Papers from the Parasession on Diachronic Syntax. Chicago: Chicago linguistic society, 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Kielitieteen ja fonetiikan termistöä

Hakulinen, A. & Ojanen, J., 1976, 2 red. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 179 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; vol. 324)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Liitepartikkelin -han/hän syntaksia ja pragmatiikkaa

Hakulinen, A., 1976, Reports on text linguistics: Suomen kielen generatiivista lauseoppia 2. Hakulinen, A. (red.). Turku: Åbo Akademi University Press, 60 s. 4. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi Forskningsinstitut; vol. 1976, nr. 7).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Suomen sanajärjestyksen kieliopillisista ja tekstuaalisista tehtävistä

Hakulinen, A., 1976, Reports on Text Linguistics: Suomen kielen generatiivista lauseoppia. Hakulinen, A. (red.). Turku: Åbo Akademi University Press, s. 64-152 78 s. 1. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi Forskninginstitut; vol. 1976, nr. 7).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

1975

Lehrbücher des Ungarischen: (István Nyirkosin oppikirjan ja sanakirjan esittely)

Hämäläinen, E., 1975, Finnisch-ugrische Forschungen XLI. 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Sanajärjestyksen eri tehtävistä

Hakulinen, A., 1975, I : Virittäjä. 79, 1, s. 85–93 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Suomen akkusatiivi: funktionaalinen näkökulma

Hakulinen, A. & Karlsson, F. G., 1975, I : Virittäjä. 1975, 79/4, s. 339-363 24 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

Suomen sitä: pragmatiikan heijastuma syntaksissa

Hakulinen, A., 1975, I : Sananjalka (Turku). 1975 , 17, s. 24-41 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
1974

Samaviitteiset nominilausekkeet yhdyslauseissa

Hakulinen, A., 1974, Reports on Text Linguistics: Four papers on text, style and syntax. Enkvist, N. E. (red.). Turku, s. 76-93 18 s. 3. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi Forskningsinstitut; vol. 1974, nr. 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

Semanttisia huomioita lauseenvastikkeista

Hakulinen, A., 1974, I : Sananjalka (Turku). 15, s. 38-68 30 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

Väitöskirja mainoskielestä

Lehikoinen, L. O., 1974, I : Virittäjä. 1974, 4, s. 430-432 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

1973

Missing persons: on generic sentences in Finnish.

Hakulinen, A. T. & Karttunen, L., 1973, Papers from the ninth regional meeting of the Chicago Linguistic Society. Corum, C. W., Start, T. S. & Weiser, A. (red.). Chicago: Chicago linguistic society, Vol. 9.. s. 157-171 14 s. (Papers from the ninth regional meeting of the Chicago Linguistic Society).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1972

Mitä subjektin alla?

Hakulinen, A., 1972, I : Virittäjä. 73, 3, s. 241-253 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång
1971

Havaintoja nykyromaanien lauseenvastikkeista

Lehikoinen, L. O., 1971, I : Virittäjä. 1971, 2, s. 246-252 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Kielen näkymiä: (Lauri Hakulisen teoksen "Kielen näkymiä" esittely)

Hämäläinen, E., 1971, I : Virittäjä. 1971, 2, s. 232 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Generatiivinen kielioppi ja äidinkieli

Hakulinen, A., 1970, I : Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja . XVII, s. 1-8 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

Lausetyyppien käsittely transformaatioteoriassa

Hakulinen, A., 1970, I : Ajatus. 1970, s. 150-159 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Negaatiosta ja lauseiden välisistä suhteista

Hakulinen, A., 1970, Turun yliopiston fonetiikan laitoksen julkaisuja : N:o 7. Turun yliopiston fonetiikan laitoksen julkaisuja, Vol. 7. s. 22-39 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil
1962

Kieli ajatteluttaa ja teettää

Hakulinen, A., 1962, I : Suomalainen Suomi. s. 288-290 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Öppen tillgång
Fil