Finska, finskugriska och nordiska institutionen 2010-2017

  • Finland

Publikationer 1962 2020

Filter
Antologi eller special utgåva
1979

Grammatikmodeller och alternativa begreppssystem i modersmålet

Hakulinen, A., 1979, Turku: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. (Suomen sovelletun kielitieteen yhdistyksen julkaisuja; vol. 26)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1985

Noidannuolia

Hakulinen, A. (red.), Kurki, H. (red.), Setälä, P. (red.) & Uusitalo, L. (red.), 1985, 1. red. Helsinki: Gaudeamus. 240 s. (Tutkijanaisten aikakirja)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1988

Isosuinen nainen: Tutkielmia naisesta ja kielestä

Laitinen, L., 1988, Helsinki: Yliopistopaino. 315 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1989

Suomalaisen keskustelun keinoja I

Hakulinen, A. (red.), 1989, 1. red. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. 266 s. (KIELI; nr. 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1990

Edith Södergran: Samlade dikter I. Dikter och aforismer

Lillqvist, H., 1990, Svenska Litteratursällskapet. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 563:1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1991

Kieli, valta ja eriarvoisuus. Kieli 6.

Lehtinen, T. (red.) & Shore, S. (red.), 1991, Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Leikkauspiste: Kirjoituksia kielestä ja ihmisestä.

Laitinen, L., Saari, M. & Nuolijärvi, P., 1991, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 319 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1992

Suomen sanojen alkuperä: Etymologinen sanakirja 1

Kulonen, U-M. (red.), 1992, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 486 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia; vol. 556)(Kotimaisten kielten tutkimuskeksuksen julkaisuja; vol. 62)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1994

Johdatus saamentutkimukseen

Forsberg, U-M. (red.), Seurujärvi-Kari, I. (red.) & Pentikäinen, J. (red.), 1994, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 196 s. (Tietolipas; vol. 131)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Kieli ja sen kieliopit: Opetuksen suuntaviivoja

Hakulinen, A., 1994, Helsinki: Valtion painatuskeskus. 260 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1995

Hallinnon kieli ja terve järki

Karvonen, P., 1995, Helsinki: Painatuskeskus. 9 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Karnevaali ja autiomaa: Kirjallisuustieteellisiä tutkielmia

Makkonen, A. (red.) & Ikonen, T. (red.), 1995, [Helsinki]: Helsingin yliopisto. 191 s. (Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitoksen julkaisusarja)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Kelaa vähä — kirjoituksia nuorista ja kielestä

Aalto, S. (red.) & Shore, S. (red.), 1995, Department of Finnish Language and Literature, University of Helsinki.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Suomen sanojen alkuperä: etymologinen sanakirja 2

Kulonen, U-M. (red.), 1995, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 470 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1996

Essays on indigenous identity and rights

Seurujärvi-Kari, I. (red.) & Kulonen, U-M. (red.), 1996, Helsinki: Yliopistopaino. 185 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Samlade skrifter

Södergran, E. & Rahikainen, A., 1996, Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Samlade skrifter av Edith Södergran: Brev

Rahikainen, A. (red.), 1996, 312 s. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 2, nr. 563)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Sitä ja tätä komiteakielestä: rinnastukset, luettelot ja sanaparit

Karvonen, P., 1996, Helsinki: Edita. 10 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Suomalaisen keskustelun keinoja II

Hakulinen, A. (red.), 1996, Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. 294 s. (KIELI; nr. 10)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Virittäjä 4/1996

Mäntynen, A. (red.), 1996, Kotikielen seura.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1997

Kieliopillistuminen: Tapaustutkimuksia suomesta.

Laitinen, L. & Lehtinen, T., 1997, Helsinki: Department of Finnish Language and Literature, University of Helsinki. 214 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Norden i Europa: Brott eller kontinuitet?

Fremer, M. H. (red.), Lilius, P. (red.) & Saari, M. H., 1997, Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. 176 s. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Ord och några visor: tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997

Fremer, M. H. (red.), Blomqvist, B. M. (red.), Harling-Kranck, G. (red.), Ivars, A-M. (red.), Pitkänen, R. L. (red.), Saari, M. (red.) & Slotte, P. (red.), 1997, Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. 352 s. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Valitut sanat: media, kieli ja mielikuvat

Mäntynen, A. (red.) & Aalto, S. (red.), 1997, Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. (Kielen opissa)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Valitut sanat – media, kieli ja mielikuva.

Aalto, S. (red.), Mäntynen, A. (red.), Shore, S. (red.), Koski, K. (red.), Niinistö, S. (red.) & Varteva, A. (red.), 1997

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1998

Kielikuvitusta: tekstit ja metaforat todellisuuden rakentajina

Haavisto, S. (red.), Kotilainen, L. (red.), Mäntynen, A. (red.) & Onikki, T. (red.), 1998, Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. (Kielen opissa)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Sanan voima: Keskusteluja performatiivisuudesta

Laitinen, L. & Rojola, L., 1998, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 304 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1999

Käytännön sanelema juttu? aikakauslehtigenreä etsimässä

Haavisto, S. (red.), Mäntynen, A. (red.), Onikki, T. (red.), Saarinen, E. (red.) & Visapää, L. (red.), 1999, [Helsinki]: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. (Kielen opissa)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Sanat on kaikki sarvipäitä: Lauri Hakulisen puheita ja kirjoituksia 1924–1974

Hakulinen, A., Leino, P. & Onikki-Rantajääskö, T., 1999, 1 red. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 451 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; nr. 745)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2000

Aesthesis ja poiesis: Kirjoituksia estetiikasta ja kirjallisuudesta

Haapala, A. (red.) & Nummi, J. (red.), 2000, Helsinki. 295 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Gender in grammar and cognition: I: Approaches to Gender, II: Manifestations of gender

Unterbeck, B. (red.), Rissanen, M. (red.), Nevalainen, T. (red.) & Saari, M. (red.), 2000, Berlin: De Gruyter Mouton. 836 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Gudsöga, djävulstagg: Diktoniusstudier

Rahikainen, A., Lindqvist, M. & Antas, M., 2000, Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet. 233 s. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 619)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Käännöskirjallisuus ja sen kritiikki

Paloposki, O. (red.) & Makkonen-Craig, H. (red.), 2000, Ammattikielten ja kääntämisen opintokokonaisuus. 287 s. (Helsingin yliopiston käännöstieteellisiä julkaisuja 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Suomen sanojen alkuperä: etymologinen sanakirja 3

Kulonen, U-M., 2000, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 503 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2001

Auli Hakulinen. Lukemisto: Kirjoituksia kolmelta vuosikymmeneltä.

Laitinen, L., Nuolijärvi, P., Vilkuna, M. & Sorjonen, M-L., 2001, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 446 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Keskustelu lääkärin vastaanotolla

Sorjonen, M-L., Peräkylä, A. & Eskola, K., 2001, Tampere: Vastapaino.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Postcards, Implicitness, Constructions

Laakso, V. (red.), Leino, J. (red.) & Raukko, J. J. (red.), 2001

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2002

Mittoja, muotoja, merkityksiä

Leino, P., Tainio, L. (red.), Ontermaa, A. (red.), Kelomäki, T. (red.) & Jaakola, M. M. (red.), 2002, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Vormihomonüümia ja muutuv keel

Grünthal, R. M. V., 2002, 14 s. (Lähivertailuja; vol. 12)(Tartu ülikooli eesti keele õppetooli toimetised; vol. 19)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Äidinkielen merkitykset

Herlin, I. (red.), Kalliokoski, J. (red.), Kotilainen, L. (red.) & Onikki-Rantajääskö, T. (red.), 2002, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 618 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; nr. 869)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2003

Changing Scenes: Encounters between European and Finnish Fin de Siècle

Lyytikäinen, P. R. (red.), 2003, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 218 s. (Studia Fennica Litteraria ; vol. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång

From Draft to Law: Studying the Translation Process of Legal Bills in Finland

Nordman, L., 2003, Gunter Narr Verlag. 15 s. (Textologie und Translation. Jahrbuch Übersetzen und Dolmetschen Bd. 4/II, 2003; vol. Bd. 4/II, 2003)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Innovaattorin muotokuva

Vaattovaara, J., 2003, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. 39 s. (Kieli )

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Kaupunkinimistön historiaa

Saarikivi, J., Pitkänen, R. L. & Suviranta, S., 2003, Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja; vol. 125)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Monena suomi maailmalla: Suomalaisperäisiä kielivähemmistöjä

Jönsson-Korhola, H. & Lindgren, A-R., 2003, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (Tietolipas)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Nerontuotteita maailmalta: Näkökulmia suomennosten historiaan

Lilius, P. (red.) & Makkonen-Craig, H. (red.), 2003, Helsinki: Helsingin yliopisto, Monikielinen ammattiviestintä MonAKO. 200 s. (Helsingin yliopiston käännöstieteellisiä julkaisuja 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2004

"Häämatkalaiset kärpäspaperisssa": Groteskista Unkarissa ja Suomessa

Perttula, I. (red.), 2004, Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus. 209 s. (Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen toimituksia 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva