Finska, finskugriska och nordiska institutionen 2010-2017

  • Finland

Publikationer 1962 2020

Filter
Konferenspapper
2019

Realizatsiya yazykovoj politiki v finno-ugorskikh respublikakh Rossii: Otsenka effektivnosti

Zamyatin, K., 2019, s. 119-127. 9 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspapper