Finskugriska och nordiska avdelningen

  • Finland

  • Finland

Aktiviteter 1973 2020

Filter
Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Nerelli, Rauna: Tvåspråkig kriskommunikation. Kartläggning av statliga tvåspråkiga myndigheters inställningar till och praxis kring kommunikation på svenska i kris- och störningssituationer.

Camilla Lindholm (Handledare), Jannika Lassus (Handledare)
1 aug 201922 aug 2019

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Miten psykoterapeutti vastaa, kun asiakas kysyy? Keskustelunanalyyttinen tutkimus psykoterapian lopettamisesta

Elina Weiste (Handledare)
2019

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Pro gradu-avhandling: Sandra Holmgård

Lieselott Nordman (Bihandledare)
25 sep 2019

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Alice i Operalandet: Förutsättningar och fallgropar vid översättning av ett samtida operalibretto.

Johan Franzon (Handledare), Mats Larsson (Handledare), Ulf Norberg (Handledare)
maj 2018nov 2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Janina Muhosen gradun ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
17 apr 2018 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Handledare av tre pro gradu-avhandlingar i svensk översättning: Laura Brunberg, Nina Hänninen, Ronja Nordman

Ritva Hartama-Heinonen (Handledare)
2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Marjo Nikkanen: Till Sverige med gymnasiesvenskan. En enkätstudie av finska studenters upplevelse av språklig anpassning i Sverige

Camilla Lindholm (Handledare), Beatrice Kjerstin Hedda Silen (Bihandledare)
2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Mikko Laitisen pro gradu -tutkielman ohjaaminen

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 aug 2017 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Minna Elon pro gradu -tutkielman ohjaaminen

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 sep 2017maj 2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Tiia Kestin pro gradu -tutkielman ohjaaminen

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 aug 2017maj 2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Handledare av tre avhandlingar pro gradu i svensk översättning: Mira Soukka, Kim Vainiomäki, Sonja Tiilikanen

Ritva Hartama-Heinonen (Handledare)
2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Anna-Maija Jämsénin pro gradun ohjaaminen

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 aug 2017 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Anniina Asikaisen gradun ohjaaminen

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 aug 2017sep 2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Emma Marttilan pro gradu -tutkielman ohjaaminen

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 sep 2017 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Annika Turusen gradun ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 jan 2017apr 2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervision of Master's thesis

Hanna Lehti-Eklund (Handledare)
maj 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Aino Kuuliala: Skjönner du Tina i reklame? – en studie av attityder mot svenska som mediespråk i Norge

Camilla Lindholm (Handledare)
2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Annasara Toivasen gradun ohjaaminen

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 aug 2017 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervision of Master's thesis

Hanna Lehti-Eklund (Handledare)
jun 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Handledning av en pro gradu-avhandling, färdig 2016 (Aino Liimatainen)

Anne Huhtala (Handledare)
2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Volgan seudun kielten detransitiivisuuden merkitsimet

Merja Salo (Handledare)
sep 2016feb 2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Handledning av en pro gradu-avhandling, färdig 2016 (Emilia Reitamo)

Anne Huhtala (Handledare)
2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Handledning av en pro gradu-avhandling, färdig 2016 (Ella Kalliokoski)

Anne Huhtala (Handledare)
2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Jouni Hakkaraisen gradun ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 sep 2016 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Pro gradu -työn ohjaus

Outi Tánczos (Handledare)
1 okt 201630 apr 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Pro gradu -työn ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
15 okt 2016 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Minna-Mari Hyvärisen gradun ohjaaminen

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 okt 201620 mar 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Emma Perälän gradun ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 sep 201610 maj 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Andra granskaren av avhandlingar pro gradu (5 avhandlingar i svensk översättning)

Ritva Hartama-Heinonen (Medlem i avhandlingskommitté)
2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Saana Juntusen gradun ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 sep 2016apr 2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Inari Rauhalahden gradun ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
15 apr 201630 aug 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Pilvi Drewsin gradun ohjaaminen

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 aug 2016nov 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Noora Närväsen gradun ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 sep 201613 dec 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Katalin Dabóczyn gradun ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 sep 201615 apr 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

pro gradu -työn ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 nov 201631 maj 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Minna Alanteen gradun ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 sep 2016jan 2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Pro gradu -tutkielmien ohjaus

Kirsi-Maria Nummila (Handledare)
2016 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Kirmo Hakkaraisen gradun ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 sep 201631 maj 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Maija Penttilä gradun ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 sep 201630 aug 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Ninna Päivärinnan gradun ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 sep 201631 maj 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Viittaukset televisio-ohjelmaan reaaliaikaisessa verkkokeskustelussa

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 dec 201631 maj 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervision of Master's thesis

Hanna Lehti-Eklund (Handledare)
jan 2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Satu Tahvanaisen gradun ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 sep 201613 dec 2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Handledning och granskning av avhandling pro gradu i nordisk litteratur

Anna Biström (Handledare)
20162018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Hannamaija Matilan gradun ohjaus

Hanna Lappalainen (Handledare)
1 sep 2016 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Bihandledare av en avhandling pro gradu

Eeva-Liisa Nyqvist (Bihandledare)
jan 2015 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

pro gradu-handledning

Beatrice Silen (Handledare)
2015 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)