Finskugriska och nordiska avdelningen

  • Finland

  • Finland

Publikationer

Filter
Kapitel
2020

Affärsdialog och personliga inslag i brevväxlingen

Lehti-Eklund, H. & Silen, B., jan 2020, Handel med konst: Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Svenska Litteratursällskapet, s. 39-68 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Consecutive clause combinations in instructing activities: Directives and accounts in physical training

Lindström, J. K., Lindholm, C. C., Grahn, I-L. & Huhtamäki, M. L., 2020, Emergent syntax for conversation: Clausal patterns an the organisation of action. John Benjamins, (Studies in language an social interaction ; vol. 32).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

"Eder 'flöjtspelare' däremot skulle jag hafva godt öga till": Uppmaningar och erbjudanden i Paul Sinebrychoffs brevsamling

Silen, B., feb 2020, Handel med konst: Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 192_238 47 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

"Hvad våra affärer beträffar". Strukturering av breven genom markering av topiker och ledföljd

Lehti-Eklund, H., jan 2020, Handel med konst: Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamlng från sekelskiftet 1900. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 272-292 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Inledning

Lehti-Eklund, H. M., 2020, Handel med konst. Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Svenska Litteratursällskapet, s. 11-28 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Inledningar, avslutningar och tilltal

Lehti-Eklund, H. M. & Piipponen, D. H., jan 2020, Handel med konst. Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Svenska Litteratursällskapet, s. 69-89 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Kaksikieliset käytänteet varhaisessa tiedonvälityksessä: Ruotsi ja suomi Kaarinan seurakunnan kirkonkuulutuksissa 1700-luvun lopussa ja 1800-luvulla

Nordlund, T., 2020, (Insänt) Kieliä ja kohtaamisia Turun historiassa [työotsikko]: Näkökulmia Suomen vanhimman kaupungin historialliseen monikielisyyteen . Kolehmainen, L., Liira, A. & Nummila, K-M. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

"Kanske jag i Venedig finner ngt vackert prt!": Andra adverbial på satsadverbialets plats i den Sinebrychoffska brevsamlingen

Silen, B., feb 2020, Handel med konst: Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Helsingfors, s. 239-271 32 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kertomukset mediassa ja tietokirjallisuudessa: Kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen yhteisellä alueella

Virtanen, M. T., 17 mar 2020, Kertomuksen keinoin: Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa. Gaudeamus, s. 7 - 19 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kertomuslajit tiedettä omakohtaisesti popularisoivassa tietokirjallisuudessa: Systeemis-funktionaalinen näkökulma

Virtanen, M. T., 17 mar 2020, Kertomuksen keinoin: Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa. Gaudeamus, s. 79 - 111 33 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kohti monikielistä kouluarkea: Miten opetuskieli ja yhteisön muut kielet elävät limittäin?

Kalliokoski, J., Niemelä, H. & Räty, R., mar 2020, Kaikkien koulu(ksi) : Kielitietoisuus koulun kehittämisen kulmakivenä. Rapatti, K. (red.). Äidinkielen opettajain liitto, Vol. 2020. s. 207-226 19 s. (Äidinkielenopettajain liiton vuosikirja; vol. 2020).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Konstruktionsgrammatik und Prosodie: OH in englischer Alltagsinteraktion

Barth-Weingarten, D., Couper-Kuhlen, E. & Deppermann, A., 2020, (!!Accepted/In press) Prosodie & (Konstruktions-)Grammatik. Imo, W. & Lanwer, J. (red.). Berlin: de Gruyter

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kuvia perhepiiristä? Viron ja Suomen suhteiden esittäminen tiedotusvälineissä.

Kaasik-Krogerus, S., 2020, (!!Accepted/In press) Liikkuvuus, muutoliike ja ylirajaiset suhteet Suomen ja Viron välillä.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Lue tarkasti ja vastaa omin sanoin - lukutaidon osakoe

Komppa, J. & Pollari, E., 2020, S2-ylioppilastekstejä 2019. Kollin, L., Mattila, S. & Svala, M. (red.). Suomenopettajat ry., s. 33-47 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Material

Lehti-Eklund, H., jan 2020, Handel med konst. Lehti-Eklund, H. & Silen, B. (red.). Helsingofrs: Svenska Litteratursällskapet, s. 29-38 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

"Med hjärtliga helsningar till Herrskapet": Ortografin i brevsamlingen i förhållande till stavningsreformerna 1889 och 1906

Piipponen, D. H., 2020, Handel med konst. Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Svenska Litteratursällskapet, s. 114-149

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Minä tutkija, me ihmiset: Ensimmäisen persoonan ilmausten tehtäviä tutkijan kirjoittamassa tietokirjassa

Vitikka, E., 17 mar 2020, Kertomuksen keinoin: Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa. Virtanen, M. T., Hiidenmaa, P. & Nummi, J. (red.). Gaudeamus, s. 133 - 155 23 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

"Ni minnes nog hvilka jag menar": Subjektiva och intersubjektiva aspekter av modaladverbet nog

Lindström, J. & Lindström Tiedemann, T., 2020, (!!Accepted/In press) Handel med konst. Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 293-323

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Normer och restriktioner i det litterära polysystemets periferi: om utelämningar i översättningar av klassiska flickböcker

Leden, L., 4 mar 2020, Marginalia: Acta Translatologica Helsingiensia Volume 4. Hartama-Heinonen, R. & Kukkonen, P. (red.). Helsingfors: Helsingfors universitet, Nordica, s. 100-117 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Passions against the Grain: Decadent Emotions in Finnish Wilderness

Lyytikäinen, P., 2020, Nordic Literature of Decadence. Lyytikäinen, P., Rossi, R., Parente-Čapková, V. & Hinrikus, M. (red.). New York and London: Routledge, s. 87-101 15 s. 5

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Prevalence of NSM Primes in Easy-to-Read and Standard Finnish: Findings from Newspaper Text Corpora.

Vanhatalo, U. & Lindholm, C., 2020, In Sadow, Lauren, Peeters, Bert & Mullan, Kerry (Eds.): Studies in Ethnopragmatics, Cultural Semantics, and Intercultural Communication. Vol. 3. Minimal English (and Beyond).. Springer, s. 213–234

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Primitivism and Spiritual Emotions: F. E. Sillanpää's Rural Decadence

Rossi, R., 2020, Nordic Literature of Decadence. Lyytikäinen, P., Rossi, R., Parente-Čapková, V. & Hinrikus, M. (red.). New York, NY: Routledge, s. 119-135 7

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ratschläge in der Alltagskommunikation: Zur Verwendung einer sedimentierten Form im Englischen

Couper-Kuhlen, E. & Thompson, S. A., 2020, (!!Accepted/In press) Verfestigungen in der Interaktion : Konstruktionen, sequenzielle Muster, Gattungen. Imo, W., König, K., Wegner, L. & Weidner, B. (red.). Berlin: de Gruyter

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Sammanfattande diskussion

Lehti-Eklund, H. & Silen, B., jan 2020, Handel med konst: Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 324-334 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Skolt Saami

Koponen, E., Miestamo, M. M. P. & Juutinen, M. M., 2020, (!!Accepted/In press) Oxford Guide to the Uralic Languages. Bakró-Nagy, M., Laakso, J. & Skribnik, E. (red.). Oxford University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Sosiolingvistiikka

Nuolijärvi, P. & Lappalainen, H., 2020, (!!Accepted/In press) Kielentutkimuksen menetelmiä. Luodonpää-Manni, M., Hamunen, M., Konstenius, R., Miestamo, M., Nikanne, U. & Sinnemäki, K. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

The emergence and routinization of complex syntactic patterns formed with ajatella 'think' and tietää 'know in Finnish talk-in-interaction

Laury, R. & Helasvuo, M-L., feb 2020, (!!Accepted/In press) Emergent Syntax for Conversation: Clausal patterns and the organization of action. Maschler, Y., Pekarek Doehler, S., Lindström, J. & Keevallik, L. (red.). Amsterdam: John Benjamins, s. 56-85 29 s. (Studies in Language and Social Interaction; vol. 32).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

”Muisto Kirja Merkillisemmistä kohtauksista”: Juho Kaksolan vuosittainen päiväkirja 1849–1912.

Kuismin, A. K., feb 2020, (!!Accepted/In press) Päiväkirjat historiantutkimuksessa . Leskelä-Kärki, M., Lalu, L. & Sjö, K. (red.). Vastapaino, 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2019

Alakoulun kirjallisuuskasvatusta kartoittamassa: Lukuklaanin opettajakyselyn tuloksia

Grünthal, S., Hiidenmaa, P., Routarinne, S., Satokangas, H. & Tainio, L., feb 2019, Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Rautiainen, M. & Tarnanen, M. (red.). Jyväskylä: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, s. 161-181 21 s. (Ainedidaktisia tutkimuksia; nr. 15).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Alroy and Uncas in the Finnish Countryside: Decadent Bovarism in Joel Lehtonen's Villi

Ahmala, A., 11 jul 2019, Nordic Literature of Decadence. Lyytikäinen, P., Rossi, R., Parente-Čapková, V. & Hinrikus, M. (red.). New York, NY ; Abingdon, UK: Routledge, Taylor & Francis, s. 102-118 17 s. (Among the Victorians and Modernists).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ammatillisen kielitaidon oppiminen vuorovaikutuksessa: kakkoskieliset sairaanhoitajaharjoittelijat ohjaustilanteissa

Lehtimaja, I., 2019, Kielenoppiminen luokan ulkopuolella. Kotilainen, L., Kurhila, S. & Kalliokoski, J. (red.). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, (Tietolipas; nr. 262).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ammattikielen tilanteisuus kielenoppimisen haasteena: esimerkkinä hoitoala

Kurhila, S. & Lehtimaja, I., 2019, Kielenoppiminen luokan ulkopuolella. Kotilainen, L., Kurhila, S. & Kalliokoski, J. (red.). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, s. 143-171 29 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

An OCR system for the Unified Northern Alphabet

Partanen, N. & Rießler, M., 2019, Proceedings of the fifth Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages. The Association for Computational Linguistics, s. 77-89 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Arjen käytänteitä vieraan kielen oppitunneilla: koodinvaihto ja limittäiskielisyys

Lehti-Eklund, H., nov 2019, Kielenoppiminen luokan ulkopuolella. Kotilainen, L., Kurhila, S. & Kalliokoski, J. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 283-306 24 s. (Tietolipas; nr. 262).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Avant-garde Moments in Nykyaikaa etsimässä, by Olavi Paavolainen

Kaunonen, L., 2019, A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Counties 1925-1950. Hjartarson, B., Kollnitz, A., Stounbjerg, P. & Örum, T. (red.). Brill, s. 746-760 15 s. (Avant Garde Critical Studies; vol. 36).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Becoming a New Speaker of a Saami Language Through Intensive Adult Education

Pasanen, A., nov 2019, Rejecting the Marginalized Status of Minority Languages: Educational Projects Pushing Back Against Language Endangerment. Sherris, A. & Penfield, S. D. (red.). Multilingual matters, s. 49-69 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Breikkaaja Ukko Niemi Porvoosta: Young b-boy Ukko Niemi from Porvoo

Cvetanovic, D., 22 maj 2019, Hiphop Suomessa: Puheenvuoroja tutkijoilta ja tekijöiltä. Sykäri, V., Rantakallio, I., Westinen, E. & Cvetanovic, D. (red.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, s. 48-50 3 s. 3. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja; nr. 219).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Comparing language use in social interaction

Couper-Kuhlen, E., 2019, Studies in Comparative Pragmatics. Lenk, H. E. H., Härmä, J., Sanromán Vilas, B. & Suomela-Härmä, E. (red.). Cambridge Scholars Publishing, s. 3-18 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Contemporary Sámi Research and Indigenous Studies in Sámi and Nordic Contexts

Virtanen, P. K., Keskitalo, P. & Olsen, T., 2019, (Insänt) Indigenous Research Methodologies in Sámi and Nordic Contexts.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Decadence in Nordic Literature: An Overview

Lyytikäinen, P., Rossi, R., Parente-Capková, V. & Hinrikus, M., 2019, Nordic Literature of Decadence. Lyytikäinen, P., Rossi, R., Parente-Čapková, V. & Hinrikus, M. (red.). New York and London: Routledge, s. 3-37 35 s. 1

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Den modernistiske indierocken: Sort Sol og De Press

Andersen, H. O., 2019, Nye posisjoner i poplyrikken: Modernisme i nordisk lyrikk 11. Andersen, H. O. & Madsen, C. (red.). Bergen: Alvheim & Eide, s. 89-110 22 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Den ny autonomi: Lyrikkens relationer til virkelighed i lyset af nykritik, strukturalisme og formalisme

Madsen, C. K., sep 2019, Nye Posisjoner i samtidslyrikken: Modernisme i nordisk lyrikk 10. Vest, R. D. & Vassenden, E. (red.). Alvheim & Eide, s. 33-54 22 s. (Modernisme i nordisk lyrikk; vol. 10).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Den poplyriske begivenhed: Klubbens og musikkens betydning i Medinas "kun for mig" og Gabrielles "5 fine frøkner"

Madsen, C. K., sep 2019, Nye posisjoner i poplyrikken: modernisme i nordisk lyrikk 11. Andersen, H. O. & Madsen, C. K. (red.). Bergen: Alvheim & Eide, s. 51-67 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Digitaalisen oppimateriaalin horjuvia ensiaskelia - vanhaa, uutta ja vielä keksimätöntä

Ruuska, H., 26 jan 2019, Sähköistyvä koulu: Oppiminen ja oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä. Tossavainen, T. & Löytönen, M. (red.). Helsinki: Suomen tietokirjailijat, s. 145-157 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång

Diktet som ikkje er dramatisk monolog: Nils Øivind Hagensen, Athena Farrokhzad, Morten Langeland med fleire

Andersen, H. O., 2019, Nye posisjoner i samtidslyrikken: Modernisme i nordisk lyrikk 10. Vest, R. D. & Vassenden, E. (red.). Bergen: Alvheim & Eide, s. 55-76 22 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

"Ehkä olen turhan vapaasti juoninut elämääni"

Hollsten, A., 2019, Päivä päivältä . Kustannusliike Parkko, s. 5-19 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Ei mitään rajaa: syntaksin ja leksikon rajamaastossa

Leino, J., 2019, Käänteet ja käsitteet: Näkökulmia tieteelliseen keskusteluun. Hamunen, M., Nieminen, T., Kelomäki, T. & Dufva, H. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 217-241 25 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; nr. 1454).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Elias Lönnrot, Otto Manninen ja tekstin tuottamisen prosessit

Karhu, H. & Hämäläinen, N., 2019, Satuperinteestä nykyrunoon: suullisen perinteen ja kirjallisuuden yhteyksiä. Hämäläinen, N., Karhu, H. & Vuorikuru, S. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 110-149 40 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; nr. 1446).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Elämää kielimaisemassa: kirjat yliopistolaisten julkaisuina

Hiidenmaa, P., 2019, Kuinka mahottomasti nää tekkiit : Juhlakirja Harri Mantilan 60-vuotispäivän kunniaksi. Brunni, S., Kunnas, N., Palviainen, S. & Sivonen, J. (red.). Oulu: University of Oulu, Vol. 16. s. 401-428 28 s. (Studia Humaniora Ouluensia; vol. 16).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Etymologinen ehdotus selkeä-sanalle

Jeongdo, K., 7 feb 2019, Petri Kallio Rocks: Liber semisaecularis 7.2.2019. Junttila, S. & Kuokkala, J. (red.). Helsinki: University of Helsinki, s. 110-115 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review