Finskugriska och nordiska avdelningen

  • Finland

  • Finland

Publikationer

Filter
Doktorsavhandling
2019

Hulisemisesta hulinaksi: Onomatopoieettisuuden haalistuminen suomen fonesteemisten substantiivien valossa

Kim, J., 21 sep 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto. 266 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Indo-Iranian borrowings in Uralic: Critical overview of sound substitutions and distribution criterion

Holopainen, S., 5 dec 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto. 403 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Maahanmuuttokeskustelun retoriikkaa

Lahti, E., dec 2019, Helsinki: University of Helsinki. 259 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Nimet verkossa: Tutkimus verkkoyhteisöjen käyttäjänimistä ja virtuaalisen minigolfpelin radannimistä

Hämäläinen, L., 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto. 254 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Tavattomat infinitiivit: Eräiden myötätapahtumisen infinitiivirakenteiden konstruktiokielioppia suomen murteissa

Hamunen, M., 12 jun 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto. 139 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Ukon jäljet paikoissa ja paikannimissä: Tutkimus ukko-elementin sisältävistä nimistä

Aalto, T., 21 sep 2019, Helsingin yliopisto. 272 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

”Sinä iče oled vepsläine, voib sanuda, ka?”: Vepsäläisyyden rakentuminen ja 2000-luvun vepsän kieli

Puura, U., 2019, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång
2018

Det Udstraktes Poetik: Læsestrategier til det skandinaviske langdigt

Madsen, C. K., 13 apr 2018, Åbo: Åbo Akademi. 331 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Inchoative Emotion Verbs in Finnish: Argument Structures and Collexemes

Murmann, M., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Konventioner, kommunikation och konflikter i ett finlandssvenskt chattrum

Ahti, J., 2018, Helsingfors: Helsingfors universitet, Nordica. 227 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Namn - språk - ställe: Språkbrukarna i Svenskfinlands offentliga rum

Syrjälä, V., maj 2018, Helsingfors: Nordica Helsingiensia (NH) . 212 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Pispalan ars poetica: Lauri Viidan runojen metalyyrisyydestä

Laamanen, E., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång
Öppen tillgång
Öppen tillgång

Språk och språkideologier i radio och tv: Standardspråk och språkstandarder i finlandssvenska radio- och tv-nyheter

Stenberg-Sirén, J., 9 feb 2018, Helsingfors: Helsingfors universitet, Nordica.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång

Tilltal i reklamfilm: Du-reformen i ett historiskt perspektiv

Fremer, M. H., 15 nov 2018, Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen. 264 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: Osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa

Heinonen, P., 2017, 224 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Lyydiläiskysymys: kansa vai heimo, kieli vai murre?

Pahomov, M., 2017, Helsinki: University of Helsinki. 311 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling

Öppen tillgång

Poetiikka ja pietismi 1700- ja 1800-luvun suomalaisessa virsirunoudessa

Bastman, E-L., 9 jun 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 300 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Quoting Practices in Written Journalism

Haapanen, L. M., 11 mar 2017, Helsinki: University of Helsinki. 210 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång
Fil

Rolldiktens jag: Aspekter på svenskspråkiga rolldikter från Bellman till Runeberg

Silen, D., 2017, Helsingfors: Helsingfors universitet, Nordica. 233 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Towards a typology of participles

Shagal, K., 21 mar 2017, Helsinki: University of Helsinki. 280 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång
Öppen tillgång
2016

Construal in expression: An intersubjective approach to Cognitive Grammar

Möttönen, T., 2016

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Hammasta särkee: Tutkimus hammassäryn kansanomaisesta parantamisesta ja hammasmädän ehkäisystä Suomessa ja Virossa

Pekkola, A., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Miten tulla sellaiseksi kuin on? Autenttisuus ja itsestä vieraantuminen Joel Lehtosen varhaistuotannossa

Ahmala, A. J., 24 maj 2016, Helsinki: Unigrafia. 232 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Ortnamn i kontakt i Helsingfors: Finska inslag i bruket av gatunamn i svenska kontexter

Vidberg, M. S., 2016, Helsingfors: Helsingfors universitet. 147 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling

Rajan ylityksiä: Anna-Maija Raittilan runouden kristillisyydestä

Mäkitalo, L., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 245 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång
2015

Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana

Virtanen, M. T., 10 dec 2015, 270 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång
Öppen tillgång
Fil

Direktiivisyyden rajoja: Suomen kielen vaihtokauppasyntaksia

Lauranto, Y., 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Kieliopista kommunikaatioon: suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjat vuosina 1866-1953

Vehkanen, M., 2015, [Helsinki]: Helsingin yliopisto. 293 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Öppen tillgång

Kuávsui já peeivičuovâ: 'Sarastus ja päivänvalo'. Inarinsaamen kielen revitalisaatio

Pasanen, S. A., 2015, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. 441 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Myönnyttelyn käytänteitä: Erimielisyys ja yhteisymmärryksen rakentaminen vuorovaikutuksessa.

Niemi, J. J., mar 2015, Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta. 63 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

'På vakt skal man være': Om litterariteten i Karl Ove Knausgårds 'Min kamp'

Andersen, C. E., 2015, Kultur och kritik i Norden vol. 10 red. Helsingfors Universitet: Nordica Helsingiensia (NH) . 202 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling

Öppen tillgång

Self-promotion as semiotic behavior: The mediation of personhood in light of Finnish online dating advertisements

Visakko, T. N., 11 sep 2015, 320 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi