Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper

  • Postadress

    Finland

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Ett av forskningens fokusområden är från råvara till livsmedel där kärnan är livsmedlens tillverkningsprocesser, i synnerhet kontrollen över de inhemska livsmedelsråvarornas förädlingskedja samt förpacknings teknologi.  Biprodukter och mikrobiologiska resurser utnyttjas vitt inom forskning. Det andra fokusområdet är matkvalitet och god nutrition. Härmed forskningen inriktar sig på de livsmedelsingredienser som påverkar livsmedlens hälsosamhet och sensoriska kvalitet. Målet är att främja matens kemiska och mikrobiologiska säkerhet samt att medverka i bedömningen och hanteringen av risker. Faktorer som påverkar valet av kost och födans betydelse för att upprätthålla hälsan är också viktiga. Läs mer på vår hemsida.

Vetenskapsgrenar

  • 416 Livsmedelsvetenskap
  • 118 Biovetenskaper
  • 414 Jordbruksbioteknologi
  • 116 Kemi
  • 411 Jordbruks- och skogsvetenskaper
  • 314 Hälsovetenskap
  • 514 Socialvetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.