Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper

  • Finland

Aktiviteter 1980 2020

Filter
Medlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) (Extern organisation)

Fred Stoddard (Assessment)
7 jan 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) (Extern organisation)

Fred Stoddard (Assessment)
8 jan 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) (Extern organisation)

Annele Hatakka (Assessment)
12 apr 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

National Institute for Health and Welfare (THL) (Extern organisation)

Maijaliisa Erkkola (Expert)
1 jan 201731 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Fil

Canadian Pulse Science Research Cluster (Extern organisation)

Fred Stoddard (Assessment)
1 jun 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Czech Science Foundation (Extern organisation)

Miia Mäkelä (Assessment)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

National Centre of Science and Technology Evaluation (Extern organisation)

Miia Mäkelä (Assessment)
2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Biotechnology and Biological Sciences Research Council, UK (Extern organisation)

Fred Stoddard (Assessment)
24 jan 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Biotechnology and Biological Sciences Research Council, UK (Extern organisation)

Fred Stoddard (Assessment)
14 nov 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Biotechnology and Biological Sciences Research Council, UK (Extern organisation)

Fred Stoddard (Assessment)
28 jul 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

National Science Centre, Poland (Extern organisation)

Miia Mäkelä (Assessment)
2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

National Science Centre, Poland (Extern organisation)

Jussi Heinonsalo (Expert)
2015 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

National Science Centre, Poland (Extern organisation)

Miia Mäkelä (Assessment)
2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

STW (Extern organisation)

Annele Hatakka (Expert)
5 feb 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Czech Academy of Sciences (Extern organisation)

Jussi Heinonsalo (Expert)
2015 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

National Science Centre, Poland (Extern organisation)

Miia Mäkelä (Assessment)
2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Biotechnology and Biological Sciences Research Council, UK (Extern organisation)

Fred Stoddard (Assessment)
25 jan 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Rakennusterveysasinantuntijuusohjelman seurantaryhmä (HY+) (Evenemang)

Hanna-Mari Sinkko (Styrelsemedlem)
2015 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Helsingin yliopisto (Extern organisation)

Jussi Heinonsalo (Medlem)
2015 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

FORMAS (Extern organisation)

Maija Tenkanen (Expert)
20152018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

BBSRC (Extern organisation)

Annele Hatakka (Assessment)
29 apr 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

National Science Centre, Poland (Extern organisation)

Miia Mäkelä (Assessment)
2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

STW (Extern organisation)

Annele Hatakka (Assessment)
16 feb 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Helsingin yliopsto/maatalous-metsätieteellinen tdk (Extern organisation)

Maijaliisa Erkkola (Medlem)
1 apr 2014 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

The Research Foundation Flanders (Belgium) (Extern organisation)

Jussi Heinonsalo (Expert)
2014 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Estonian Higher Education Quality Agency (Extern organisation)

Eero Puolanne (Medlem)
14 maj 201218 maj 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Evaluation committee for the Ministry of Science and Higher Education, Poland (Extern organisation)

Annele Hatakka (Medlem)
2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

The Swedish Research Council Formas (Extern organisation)

Leena Suominen (Expert)
20122015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

The Reserach Council of Norway (Extern organisation)

Maija Tenkanen (Assessment)
2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

the Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC) in Lithuania (Extern organisation)

Vieno Piironen (Assessment)
2012 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Nordic Nutrition Recommendations project NNR5 (Extern organisation)

Vieno Piironen (Assessment)
2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

UH (Extern organisation)

Marko Virta (Expert)
30 okt 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

UH (Extern organisation)

Marko Virta (Expert)
30 okt 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

RANNIS (Extern organisation)

Mikael Fogelholm (Medlem)
okt 2011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

EU 7. framework Health programme (Extern organisation)

Mikael Fogelholm (Medlem)
mar 2011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

the Health Research Board (Extern organisation)

Maijaliisa Erkkola (Expert)
1 dec 201131 dec 2011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

University of Helsinki (Extern organisation)

Maijaliisa Erkkola (Expert)
2011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

UH (Extern organisation)

Marko Virta (Expert)
30 okt 2011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Swedish University of Agricultural Sciences (Extern organisation)

Maija Tenkanen (Assessment)
2011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

The Estonian Science Foundation (Extern organisation)

Maija Tenkanen (Assessment)
2011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

SLU (Extern organisation)

Kristina Lindström (Styrelsemedlem)
1 nov 2011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Lind university (Extern organisation)

Pekka Maijala (Expert)
16 jun 2011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

UH (Extern organisation)

Marko Virta (Expert)
30 okt 2011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Vienna University of Technology (Extern organisation)

Maija Tenkanen (Assessment)
2011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Helsingin yliopisto (Extern organisation)

Maijaliisa Erkkola (Medlem)
1 jan 2011 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Opetus- ja kulttuuriministeriö (Extern organisation)

Eero Puolanne (Expert)
15 sep 201023 apr 2011

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Wellcome Trust (Extern organisation)

Christel Lamberg-Allardt (Assessment)
2010

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Danish Agency for Science, Technology and Innovation (Extern organisation)

Maija Tenkanen (Expert)
2010

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

Strategic Research Programme (Extern organisation)

Christel Lamberg-Allardt (Assessment)
2010

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté

National Science Foundation (Extern organisation)

Christel Lamberg-Allardt (Assessment)
2010

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i granskningskommitté