Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper

Adress
  • Finland

Nätverk

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.