Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper

  • Finland

Publikationer 1974 2019

Filter
Antologi eller special utgåva
2018

Håll åkern i skick

Alakukku, L. E. (red.), Yli-Halla, M. J. (red.), Äijö, H. (red.), Mattila, T. (red.), Peltonen, S. (red.) & Anttila, S., 2018, Vantaa: ProAgria Keskusten Liitto. 96 s. (Forskning för framåt ; nr. 36)(ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbunds publikationer. B; nr. 123)(SLF:s publikation. B; nr. 123)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaProfessionell

2017

Antibiotic resistance in aquatic systems

Suzuki, S. (red.), Pruden, A. (red.), Virta, M. P. J. (red.) & Zhang, T. (red.), apr 2017, Lausanne: Frontiers Media S.A. 109 s. (Frontiers Research Topics)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

DigICoMST: Proceedings of International Congresses of Meat Science and Technology vv. 1955-2016

Puolanne, T. E. J. (red.), 19 dec 2017, DigICoMST.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskaplig

Legumes in Cropping Systems

Murphy-Bokern, D. (red.), Stoddard, F. L. (red.) & Watson, C. A. (red.), maj 2017, Wallingford: CAB International. 256 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Maaperä kiertotalouden perustana: IX Maaperätieteiden päivien abstraktit

Leppälammi-Kujansuu, J. (red.), Pennanen, T. (red.), Rankinen, K. (red.), Salo, T. (red.), Soinne, H. S. (red.) & Hänninen, P. (red.), 9 jan 2017, Helsinki: Suomen Maaperätieteiden Seura ja Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos. 102 s. (Pro Terra; vol. 2017, nr. 71)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Molecular tools for the detection and quantification of toxigenic cyanobacteria

Kurmayer, R., Sivonen, K., Wilmotte, A. & Salmaso, N., 2017, New York: Wiley. 392 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Peltojen kunnostus

Alakukku, L. E. (red.), Yli-Halla, M. J. (red.), Äijö, H. (red.), Mattila, T. (red.) & Peltonen, S. (red.), okt 2017, ProAgria maaseutukeskusten liitto. 96 s. (Tieto Tuottamaan; nr. 143)(ProAgria Keskusten Liiton julkaisuja; nr. 1153)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaProfessionell

2015

VIII Maaperätieteiden päivien abstraktit

Leppälammi-Kujansuu, J. (red.), Pennanen, T. (red.), Rankinen, K. (red.), Salo, T. (red.), Soinne, H. S. (red.) & Hänninen, P. (red.), jan 2015, Helsinki: Suomen Maaperätieteiden Seura ja Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos. 108 s. (Pro Terra; nr. 67)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaProfessionell

2013

Vanhuusikä muutoksessa: Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002-2012

Haapola, I. (red.), Karisto, A. (red.) & Fogelholm, M. (red.), 2013, Lahti: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. 97 s. (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja; nr. 72)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2012

7th International Acid Sulfate Soil Conference in Vaasa, Finland 2012 - Towards Harmony between Land Use and the Environment: Proceedings volume

Österholm, P. (red.), Yli-Halla, M. (red.) & Edén, P. (red.), 2012, Espoo: Geological Survey of Finland. 171 s. (Geological Survey of Finland Guide; nr. 56)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2011

Mieli maassa - Maa mielessä 40v: VI Maaperätieteiden päivien abstraktit

Soinne, H. (red.), Kähkönen, M. (red.), Merilä, P. (red.), Rankinen, K. (red.), Salo, T. (red.) & Hänninen, P. (red.), 2011, Helsinki: Suomen Maaperätieteiden Seura & Helsingin yliopisto, Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos. 121 s. (Pro Terra; nr. 52)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2010

Book of Abstracts: 2nd International Symposium of Gluten-free Cereal Products and Beverages, 8-11.6.2010, Tampere, Finland

H. Salovaara, J. Loponen, P. Kanerva, T. Sontag-Strohm, S. Luoto (eds.) , jun 2010, 203 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

GF10 Second Symposium on Gluten-free Cereal Products and Beverages, June 8–11, 2010 Tampere, Finland: [Book of Abstracts]

Salovaara, H. (red.), Loponen, J. (red.), Kanerva, P. (red.), Sontag-Strohm, T. (red.) & Luoto, S. (red.), 2010, Helsinki: Helsingin yliopisto, elintarvike- ja ympäristötiteiden laitos. 224 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Vegetables, Whole Grains, and Their Derivatives in Cancer Prevention

Mutanen, M. (red.) & Pajari, A-M. (red.), 2010, Springer Science+Business Media. 250 s. (Diet and Cancer; nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2007

Dietary fibre components and functions

Salovaara, H. (red.), Gates, F. (red.) & Tenkanen, M. (red.), 2007, Wageningen: Wageningen Academic Publishers. 345 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2005

Ravitsemustiede

Aro, A. (red.), Mutanen, M. (red.) & Uusitupa, M. (red.), 2005, 2., uudistettu painos red. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 680 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

1993

The Nordic Cereal Industry in an Integrating Europe: Proceedings from the 25th Nordic Cereal Congress

Aalto-Kaarlehto, T. (red.) & Salovaara, H. O. (red.), 1993, Helsingin yliopisto, elintarviketeknologian laitos. 273 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

1985

Laatuleipää - käsikirja leipurille

Kulhomäki, S. & Salovaara, H. O., 1985, Leipomoalan Edistämissäätiö. 84 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review