Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper

  • Finland

Publikationer

Filter
Bok
2017

Leivonnan teknologia: Ruokaleipä

Salovaara, H. O., Ignatius, A., Jussila, A. & Hurri-Martikainen, M., 2017, Helsinki: Suomen Leipuriliitto ry. 295 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Suomen maannostietokanta: Käyttöopas versio 1.1

Lilja, H., Uusitalo, R., Yli-Halla, M. J., Nevalainen, R., Väänänen, T., Tamminen, P. & Tuhtar, J., maj 2017, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 70 s. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; vol. 2017, nr. 6)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Öppen tillgång
Fil
2016

Diagnostisia työkaluja rakennusten patologiaan

Salkinoja-Salonen, M. S., 18 okt 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos. 134 s. (Mikrobiologian julkaisuja; nr. 50)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2015

Annoskuvakirja: lasten ruokamäärien arvioinnin avuksi

Nissinen, K., Sillanpää, H. (red.), Korkalo, L., Roos, E. & Erkkola, M., aug 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto : Seinäjoen ammattikorkeakoulu : Samfundet Folkhälsan. 54 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Mikrobiologian sanasto

Korhola, M. P., Kivisalmi, V., Rasimus, S. M., Haiko, E. J., Juuti, K. M. & Timonen, S. S., 2015, 3. red. Helsinki: Mikrobiologikilta r.y. 148 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Ravitsemustaito

Voutilainen, E., Fogelholm, M. & Mutanen, M., sep 2015, 1-2 p.; 1-3. painos 2016 red. Helsinki: Sanoma Pro. 212 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2014

Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa – ruokailoa ja terveyttä lapsille

Ojansivu, P. (red.), Sandell, M. (red.), Lagström, H. (red.) & Lyytikäinen, A. (red.), 11 feb 2014, (Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisusarja; vol. 2014, nr. 8)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2013

Sienten biologia

Timonen, S. & Valkonen, J., 2013, Gaudeamus. 448 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Terve! Lukion terveystieto 1, terveyden perusteet

Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2012, 1.-3. red. Helsinki: Sanoma Pro. 232 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2011

Terve! Lukion terveystieto 3, terveys ja tutkimus

Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2011, 1. red. WSOYpro. 96 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2010

Terve! Lukion terveystieto 2, nuoret terveys ja arkielämä

Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2010, 1. red. Helsinki: WSOYpro. 168 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2009

Colilert-menetelmän verifiointi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaisiin koliformisten bakteerien ja Escherichia coli -bakteerin tutkimuksiin Suomessa

Pitkänen, T., Kalso, S., Vepsäläinen, A., Rapala, J. & Niemelä, S. I., 2009, Helsinki: THL. (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; nr. 17/2009)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus: perusraportti 2008

Haapola, I., Fogelholm, M., Heinonen, H., Karisto, A., Mäkelä, T., Niiranen, T., Nummela, O., Pajunen, E., Ritsilä, A., Seppänen, M., Töyli, P., Uutela, A., Valve, R. & Väänänen, I., 2009, Lahti: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. 175 s. (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja; nr. 70)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

No-tillage and boardmill sludge - possibilities to diminish erosion and P losses from clay fields

Muukkonen, P., 2009, Helsinki: Helsingin yliopisto, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos. 42 s. (Pro terra; nr. 44)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Suomen maannostietokanta: käyttöopas versio 1.0

Lilja, H., Uusitalo, R., Yli-Halla, M., Nevalainen, R., Väänänen, T., Tamminen, P. & Ylihalla, M., 2009, Jokioinen: MTT. 69 s. (MTT Tiede; nr. 6)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Tutkielman teko-ohjeita

Salovaara, H., Jouppila, K. & Kaarlehto, T., 2009, 6. korj.p red. Helsinki: Helsingin yliopisto. 49 s. (EKT-sarja; nr. 1455)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Valuma-alueen prosessit ja vesistökuormitus

Vaalama, A. & Muukkonen, P., 2009, Helsinki: Helsingin yliopisto, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos. 15 s. (Pro terra; nr. 43)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2008

Aistit ammattikäyttöön

Tuorila, H., Parkkinen, K. & Tolonen, K., 2008, Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. 170 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Lapsen ruokavalio ennen kouluikää

Kyttälä, P., Ovaskainen, M-L., Kronberg-Kippilä, C., Erkkola, M., Tapanainen, H., Tuokkola, J., Veijola, R., Simell, O., Knip, M. & Virtanen, S., 2008, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 153 s. (Kansanterveyslaitoksen julkaisujaB; nr. 32/2008)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Makukoulu: makuoppituntien soveltaminen, toimintakäsikirja opettajille ja kouluttajille

Mustonen, S. & Tuorila, H., 2008, Helsinki: Sitra. 54 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Pakkausten valonsuoja elintarvikkeille: yhteenveto hankkeen tutkimuksista

Helen, H., Heikkilä, M., Huhtanen, J., Isokangas, J., Jokinen, N., Kivelä, H., Poutanen, J., Koivisto, L. & Solala, K., 2008, Helsinki: Pakkausteknologia - PTR. 122 s. (PTR:n raportti; nr. 55)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Taitava kokki ammattikeittiössä

Lipre, E. & Mauno, S., 2008, Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. 235 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Viral populations in Lake Erie: abundance, production and predicted impacts

Dean, A. L., Higgins, J. L., DeBruyn, J. M., Rinta-Kanto, J. M., Bourbonniere, R. A. & Wilhelm, S. W., 2008, 23 s. (Checking the Pulse of Lake Erie. Aquatic Ecosystem Health Management Society / Ecovision World Monographs.)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2007

Kirjallisuuskatsaus: poronlihan ja poronmaidon koostumus

Niemi, M., 2007, Rovaniemi: Paliskuntain yhdistys. 89 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Lasten ympäristö ja terveys: kansallinen CEHAP-selvitys

Erkkola, M., Fogelholm, M., Huuskonen, M. S., Komulainen, H., Korhonen, M., Leino, T., Nevalainen, A., Paile, W., Pekkanen, J., Sala, E., Salonen, R. O., Suni, J., Taskinen, S., Tuomisto, J., Vartiainen, T. & Viluksela, M., 2007, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 185 s. (Kansanterveyslaitoksen julkaisujaB; nr. 11/2007)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Tervettä liikettä: Terveysliikunnan hyvät käytännöt työterveyshuollossa

Fogelholm, M., Lindholm, H., Lusa, S., Miilunpalo, S., Moilanen, J., Paronen, O. & Saarinen, K., 2007, Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health. 112 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2006

Characterisation of the mechanical properties of oats and oat flakes

Gates, F., 2006, Helsinki: University of Helsinki. 62 s. (EKT-series; nr. 1366)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

D-vitamiinitilanteen seurantatutkimus 2002-2006

Lamberg-Allardt, C. & Viljakainen, H., 2006, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä; nr. 2006:9)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Kuinka uudistamme palvelujärjestelmää? innovatiivisella prosessien kehittämisellä kohti laadukkaampia ja tuottavampia vanhusten palveluja

Mäkinen, S., Valve, R., Pekkarinen, S. & Mäkelä, T., 2006, Lahti: Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. 56 s. (Verson julkaisuja; nr. 3/2006)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Savimaiden eroosio: Maa- ja metsätalousministeriön Maatalousosaston Tutkimus- ja neuvontayksikön rahoittama yhteistutkimushanke Dnro 3298/502/2002

Aura, E., Saarela, K. & Räty, M., 2006, Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 32 s. (MTT:n selvityksiä; nr. 118)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Sensory and food related perceptions of 8-, 9-, 10- and 11-year-old school children: baseline measurements

Oerlemans, P., Mustonen, S., Esselström, H. & Tuorila, H., 2006, Helsinki: University of Helsinki, Department of Food Technology. 25 s. (EKT-series; nr. 1362)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Suomen maannostietokanta: maannoskartta 1:250 000 ja maaperän ominaisuuksia

Lilja, H., Uusitalo, R., Yli-Halla, M., Nevalainen, R., Väänänen, T. & Tamminen, P., 2006, Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 70 s. (MTT:n selvityksiä; nr. 114)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2005

Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät

Tuorila, H. & Appelbye, U., 2005, [Helsinki]: Yliopistopaino. 286 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen: kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia

Urala, N., Lähteenmäki, L., Huotilainen, A., Tuorila, H., Ollila, S., Hautala, N. & Tuomi-Nurmi, S., 2005, Helsinki: Tekes. 48 s. (Teknologiakatsaus; nr. 181)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Nordic Nutrition Recommendations 2004: Integrating nutrition and physical activity

Becker, W., Lyhne, N., Pedersen, A., Aro, A., Fogelholm, M., Þórsdottír, I., Alexander, J., Anderssen, S., Meltzer, H. & Pedersen, J., 2005, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 435 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Ruusunmarjojen ravintosisältö ja bioaktiiviset yhdisteet

Mattila, P., Alanko, T., Pihlava, J-M., Hellström, J., Eurola, M., Aro, H., Piironen, V. & Korhonen, H., 2005, Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 25 s. (Maa- ja elintarviketalous; nr. 72)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Sourdough: A tool for the improved flavour, texture and shelf-life of wheat bread

Katina, K., 2005, 90 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Älykäs kokki ammattikeittiössä

Mauno, S. & Lipre, E., 2005, Helsinki: WSOY. 176 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2004

Liikkujan ravitsemus - teoriasta käytäntöön

Borg, P., Fogelholm, M. & Hiilloskorpi, H., 2004, Helsinki: Edita.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Viljaproteiinit bioaktiivisten peptidien lähteenä.

Loponen, J., 2004, 28 s. (EKT-series; nr. 1276)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2003

Kondiittorin käsikirja

Heinonen, J. (red.), Jouppila, K. (red.) & Salovaara, H. (red.), 2003, Suomen Leipuriliitto ry. 153 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

2002

Weight Control and Physical Activity

IARC Working Group on the Evaluation of Cancer-Preventive Strategies, Lyon, 2002, 2002, Lyon: International Agency for Research on Cancer. 315 s. (IARC Hanbooks of Cancer Prevention; vol. 6)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2001

Elintarvikekemia ja -analytiikka

Mattila, P., Piironen, V. & Ollilainen, V., 2001, Yliopistopaino.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Selenium inclusion in fertilisers to correct an inadequate national dietary intake

Hartikainen, H. & Ekholm, P., 2001, York: International Fertiliser Society. 16 s. (Proceedings / International Fertiliser Society)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2000

Tietokoneavusteinen laskenta elintarviketeknologiassa

Lahtinen, S., 2000, 53 s. (EKT-sarja; nr. 1187)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

1999

Syö ja liiku mielelläsi

Fogelholm, M., 1999, Helsinki: WSOY.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Tutkielman teko-ohjeita

Salovaara, H., Jouppila, K. & Kaarlehto, T., 1999, 3 p. red. Helsinki: Helsingin yliopisto, elintarviketeknologian laitos. 45 s. (EKT-sarja)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell