Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper

  • Finland

Publikationer

Filter
Beställd rapport
2019

Ruokaympäristön osatekijät ja ohjauskeinot

Erkkola, M., Fogelholm, M., Konttinen, H., Laamanen, J-P., Mäenpää, E., Nevalainen, J., Nikula, H., Pirttilä, J., Uusitalo, L. & Saarijärvi, H., 30 aug 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 227 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; vol. 2019, nr. 51)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
2018

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä

Valve, R., Itkonen, S., Huhtala, M., Jämsén, P., Mertanen, E., Mäkeläinen, P., Paavola, S., Raulio, S., Suominen, M. & Tuikkanen, R., 12 dec 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 87 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nr. 73/2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
2015

Development of the Nordic Bioeconomy: NMC reporting: Test centers for green energy solutions - Biorefineries and business needs

Lange, L., Björnsdóttir, B., Brandt, A., Hilden, S. K., Hreggvidsson, G. Ó., Jacobsen, B., Jessen, A., Nordberg Karlsson, E., Lindedam, J., Mäkelä, M. R., Smáradóttir, S. E., Vang, J. & Wentzel, A., 2015, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 219 s. (TemaNord; vol. 2015, nr. 582)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

2014

Perhelähtöinen ravintointerventio lastenneuvoloissa: Elintapainterventio Naperoille (ETANA) -esitutkimus

Kyttälä, P., Erkkola, M., Ovaskainen, M-L., Lehtinen-Jacks, S., Uusitalo, L., Kronberg-Kippilä, C., Lindfors, P., Tapanainen, H., Lahti-Koski, M., Koivumäki, T., Hakulinen-Viitanen, T. & Virtanen, S., 2014, Helsinki: THL. 125 s. (Raportti/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; nr. 2/2014)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
2013

Minskning av miljörisker orsakade av sura sulfatjordar: Handbok för reglering av grundvattennivån

Uusi-Kämppä, J., Virtanen, S., Rosendahl, R., Österholm, P., Mäensivu, M., Westberg, V., Regina, K., Ylivainio, K., Yli-Halla, M., Eden, P. & Turtola, E., maj 2013, 24 s. (MTT Rapport; nr. 89)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Ympäristöriskien vähentäminen happamilla sulfaattimailla: Opas pohjaveden pinnan säätämiseksi

Uusi-Kämppä, J., Virtanen, S., Rosendahl, R., Österholm, P., Mäensivu, M., Westberg, V., Regina, K., Ylivainio, K., Yli-Halla, M., Eden, P. & Turtola, E., maj 2013, 24 s. (MTT Raportti; nr. 74)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

2011

Food composition tables for Mozambique: Version 2

Korkalo, L., Hauta-alus, H. & Mutanen, M., 2011

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

2010

Surface modifications and active processes for cleaner paper machines: Pintojen muokkauksella ja aktiivisilla pintaprosesseilla puhtaampi paperikone.

Erkki Levänen, Xiaoxue Zhang, Jarmo Laakso, Tapio Mäntylä, Mari Raulio, Mirja Salkinoja-Salonen, Taina Leino, Janne Laine, 2010, Tampere: Tampereen Teknillinen Yliopisto, Materiaaliopin laitos. 39 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

2009

Regional model for the systematized lifestyle counseling, implementation of the lifestyle counseling process

Kuronen, R., Valve, R., Paatalo, A. & Hokkanen, S., 2009, 1 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2007

Laitoshoidossa asuvien vanhusten D-vitamiinitilannetta kartoittava tutkimus

Lamberg-Allardt, C., Ketola, M., Laaksonen, M., Puustinen, M. & työryhmä, 2007, Sosiaali- ja terveysministeriö.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Liikunta - hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen

Fogelholm, M., Paronen, O. & Miettinen, M., 2007, Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health. 128 s. (Sosiaali ja terveysministeriö: selvityksiä; nr. 2007:1)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2001

Orgaaninen fosfori kasvien fosforinlähteenä ja vesistökuormittajana: MMM:n hankkeen raportti Dnro 4047/502/2001

Hartikainen, H. H., Karppinen, M., Räty, M., Soinne, H., Turtola, E. & Uusitalo, R., 2001, 42 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Pellavan tie pakkaukseen. Flax team - packs clean -tutkimushankkeen loppuraportti.

Tavisto, M., Lahtinen, S., Kortesmaa, A., Lindsten, L., Pasila, A., Reunanen, N. & Pehkonen, A., 2001, 65 s. (Maa- ja kotitalousteknologian laitoksen julkaisuja ; nr. 6)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Puhdistamolietteen ja lietevalmisteiden käyttö maataloudessa: Hygienia- ja riskitutkimus (pilottihanke LIVAKE-2000)

Ali-Vehmas, T., von Bonsdorff, C. H., Honkanen-Buzalski, T., Hänninen, M-L., Koskinen, R., Kupiainen, N., Marmo, S., Maunula, L., Pitkälä, A., Rainio, H., Rimhanen-Finne, R., Ronni, P., Salkinoja-Salonen, M., Siitonen, A., Tomminen, J., Tegel, J., Varimo, K. & Vuorinen, A., 2001, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 32 s. (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja; nr. 2/2001)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

1984

Rikin, raudan, aluminiumin ja mangaanin huuhtoutuminen kolmen happaman sulfaattimaaprofiilin kerrosnäytteistä

Yli-Halla, M. & Hartikainen, H., 1984, Hki: Vesihallitus. 35 s. (Vesihallituksen monistesarja; nr. 235)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

1982

Heikkolaatuisen leipävehnän käyttö

Salovaara, H. O., Korkman, M., Huttunen, R. & Koskinen, K., 1982, Viljantutkimustoimikunta ja Valtion Viljavarasto. 14 s. (Viljantutkimustoimikunta ja Valtion Viljavarasto. Tiedontantoja)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport