• Finland

Publikationer 1977 2020

Filter
Magisteruppsats
2017

Economics of boreal conifer species in continuous cover and clearcut forestry

Parkatti, V-P. M., apr 2017, Helsinki. 46 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

Öppen tillgång
Öppen tillgång
2016

Aineiden huuhtoutuminen metsätiekokeiden rakenteissa käytettävästä tuhkasta

Ryhti, K. M., 3 nov 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 153 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

2015

Optimal harvesting of uneven-aged single- and mixed-species forest stands in Fennoscandia

Rämö, J., 2013, Helsinki: Helsingin yliopisto. 69 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

Metsikön rakenteen vaikutus säteilyn sammumiskertoimeen

Majasalmi, T., 7 jan 2011, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos. 59 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

Modelling atmospheric OH-reactivity over boreal forest

Mogensen, D., 20 apr 2011, 68 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2010

Supikoirapoiston onnistumiseen vaikuttavat tekijät

Pekkarinen, A-J., 2010, 84 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

Yksinpuintulkinta aluepohjaisen laserkeilausinventoinnin opetusaineistona

Kankare, V., 2010, Helsinki. 50 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

2008

Pohjoisen aapasuon kasvillisuustyyppien hiilidioksidinvaihto

Maanavilja, L., 2008

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

Fil

Transpiraation mittaaminen IR-lämpömittaria ja energiataseyhtälöä hyödyntäen

Korhonen, J., nov 2007, 80 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Kuviotietojen ajantasaistuksen luotettavuus

Vastaranta, M., 2006, Helsinki: Helsingin yliopisto. 61 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

Влияние выборочной рубки в еловых древостоях

Saarela, S., 2006, 110 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

2004

Kuusen (Picea abies (L.) Karst.) kuidun leveyden ja pituusmassan runkojen välinen ja sisäinen vaihtelu

Laurila, J. M., 2004, 54 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

1986

Happamoitumisen vaikutukset eläinplanktoniin

Ojala, A., 1986, 134 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

1978

Kuusen pistokastaimien pituuskasvurytmi ja menestyminen metsänviljelyssä.

Valsta, L. T., 1978, 79 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats