Avdelningen för geovetenskaper och geografi

  • Postadress

    Finland

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Institutionen för geovetenskaper och geografi är en exceptionellt mångsidig enhet för akademisk forskning och undervisning. Forskningen inriktas på såväl minoriteters bosättningsmässiga ställning i städer som på plattektonik och i tiden föränderliga miljöer, allt sedan livets begynnelse. En gemensam nämnare för forskningen på institutionen är jordklotet, från dess centrum till strukturerna på jordytan. Till jordklotet kopplas också det myndighetsansvar som seismologiska institutet som en del av institutionen bär. Läs mera

Vetenskapsgrenar

  • 519 Socialgeografi och ekonomisk geografi
  • 117 Geografi och miljövetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.