Avdelningen för geovetenskaper och geografi underenhet

  • Finland

Aktiviteter 2010 2019

Filter
Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc thesis supervision of Sanna K. Haapa

Mika Siljander (Handledare)
2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervision of Master's thesis

Anna-Maria Virkkala (Bihandledare)
2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc thesis supervision of Johannes Nyman

Janne Heiskanen (Handledare)
2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc thesis supervision of Claudia Bergroth

Olle Järv (Handledare), Tuuli Kaarina Toivonen (Handledare), Henrikki Toivo Olavi Tenkanen (Handledare)
20182019

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc thesis supervision of Oyelowo Oyedayo

Mika Siljander (Handledare), Petri Pellikka (Handledare)
2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc thesis supervision of Antti Autio

Petri Pellikka (Handledare), Tino Petri Johansson (Handledare)
2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc thesis supervision of Veera Karvonen

Petri Pellikka (Handledare), Mika Siljander (Handledare), Hari Adhikari (Handledare)
2018

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc thesis supervision of Ruut Uusitalo

Petri Pellikka (Handledare)
2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc thesis supervision of Iina Haikarainen

Petri Pellikka (Handledare)
2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervision of Bachelor's thesis

Anna-Maria Virkkala (Bihandledare)
2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Co-supervision of Master's thesis

Anna-Maria Virkkala (Bihandledare)
2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc thesis supervision of Sakari Äärilä

Petri Pellikka (Handledare)
2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervision of Bachelor's thesis

Anna-Maria Virkkala (Bihandledare)
2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Supervisor of MSc thesis of Amanda Cardwell

Petri Pellikka (Handledare), Janne Rinne (Handledare), Matti Tapio Räsänen (Handledare)
2017

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc thesis supervision of Toini Kuronen

Petri Pellikka (Handledare), Tino Petri Johansson (Handledare), Mika Siljander (Handledare)
2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

MSc thesis supervision of Jesse Hietanen

Janne Heiskanen (Handledare), Petri Pellikka (Handledare)
2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)