Avdelningen för geovetenskaper och geografi underenhet

  • Finland

Publikationer 1991 2020

Filter
Magisteruppsats
2018

Fennoskandian arktis-alpiinisen kasvilajiston levinneisyys

Rissanen, T., maj 2018, 86 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Öppen tillgång
2016

Pintamaan geokemiaa selittävät tekijät muuttuvassa tundraympäristössä

Virkkala, A-M., mar 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto, maantieteen laitos. 115 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång