Avdelningen för geovetenskaper och geografi

  • Finland

Aktiviteter 1984 2020

Filter
Utlåtanden vid tillsättning

University of Vaasa (Extern organisation)

Pertti Ahonen (Styrelsemedlem)
okt 2019nov 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Vaasan yliopisto (Extern organisation)

Sami Moisio (Expert)
1 nov 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Aarhus University (Extern organisation)

Xenia Zeiler (Assessment)
20192020

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

National Defence University (Extern organisation)

Markku Löytönen (Expert)
22 okt 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Lausunto Turun yliopistolle koskien Markku Jokisipilän tenure track -professuuria (Evenemang)

Laura Kolbe (Styrelsemedlem)
31 aug 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Eastern Finland, Kuopio (Extern organisation)

Pertti Ahonen (Styrelsemedlem)
jun 2019aug 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Jäsenyys virantäyttötoimikunnassa: Aalto Tenure Track, History of Architecture (Evenemang)

Laura Kolbe (Styrelsemedlem)
15 jan 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Eastern Finland (UEF) (Extern organisation)

Petri Pellikka (Styrelsemedlem)
31 dec 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Oulun yliopisto (Extern organisation)

Markku Löytönen (Styrelsemedlem)
6 jul 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Aalto University (Extern organisation)

Petri Pellikka (Styrelsemedlem)
dec 20182019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Maanpuolutuskorkeakoulua (Extern organisation)

Markku Löytönen (Styrelsemedlem)
31 maj 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Turun yliopisto (Extern organisation)

Mari Vaattovaara (Assessment)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Turun yliopisto (Extern organisation)

Sami Moisio (Expert)
7 jan 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Innsbruck (Extern organisation)

Petri Pellikka (Styrelsemedlem)
20 nov 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Pedagogiska fakulteten (Organisation)

Mari Vaattovaara (Assessment)
2017

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Stockholm (Extern organisation)

Sami Moisio (Expert)
10 maj 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Pedagogiska fakulteten (Organisation)

Mari Vaattovaara (Medlem)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Itä-Suomen yliopisto (Extern organisation)

Mari Vaattovaara (Assessment)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Oulun yliopisto, luonnontieteiden tiedekunta (Extern organisation)

Sami Moisio (Expert)
1 dec 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Gothenburg University, Department of Earth Sciences (Extern organisation)

Petri Pellikka (Styrelsemedlem)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Aalto University (Extern organisation)

Mari Vaattovaara (Assessment)
15 okt 201615 nov 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Univ Oulu, University of Oulu, Oulu Min Sch (Extern organisation)

Tapani Rämö (Styrelsemedlem)
20 dec 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Turku (Extern organisation)

Markku Löytönen (Styrelsemedlem)
30 dec 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

The National Defence University (Extern organisation)

Markku Löytönen (Assessment)
1 jun 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Oulun yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta, maantieteen laitos (Extern organisation)

Markku Löytönen (Expert)
30 aug 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Lund University (Extern organisation)

Petri Pellikka (Expert)
3 jan 20164 jan 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Aalto University (Extern organisation)

Mari Vaattovaara (Expert)
15 feb 20151 apr 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

King Saúd University (Extern organisation)

Petri Pellikka (Ordförande)
2015 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Stellenbosch University (Extern organisation)

Tapani Rämö (Expert)
10 sep 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Oulun yliopisto (Extern organisation)

Veli-Pekka Salonen (Expert)
2015 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Eastern Finland (Extern organisation)

Petri Pellikka (Expert)
2015 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Tallinn University of Technology (Extern organisation)

Veli-Pekka Salonen (Expert)
apr 2014 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Oslo (Extern organisation)

Tapani Rämö (Assessment)
12 mar 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Tallinn University of Technology (Extern organisation)

Tapani Rämö (Assessment)
14 mar 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Helsinki (Extern organisation)

Tommi Inkinen (Medlem)
2013

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Taktiikan laitos (Extern organisation)

Markku Löytönen (Assessment)
7 jan 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Los Alamos National laboratory, USA (Extern organisation)

Petri Pellikka (Expert)
2013

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Aalto University (Extern organisation)

Petri Pellikka (Expert)
jun 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Uppsala Universitet (Extern organisation)

John Westerholm (Expert)
30 apr 201330 maj 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Turun yliopisto (Extern organisation)

Markku Löytönen (Assessment)
25 apr 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Taktiikan laitos (Extern organisation)

Markku Löytönen (Assessment)
7 jan 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki (Extern organisation)

David Whipp (Styrelsemedlem)
apr 2013 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Taktiikan laitos (Extern organisation)

Markku Löytönen (Assessment)
7 jan 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Cambridge (Extern organisation)

Petri Pellikka (Expert)
2013

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Uumajan yliopisto (Extern organisation)

John Westerholm (Ordförande)
1 feb 20121 mar 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Itä-Suomen yliopisto (Extern organisation)

Mari Vaattovaara (Ordförande)
10 jun 201230 jun 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (Extern organisation)

Mari Vaattovaara (Expert)
1 jun 201230 jun 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Upsalan yliopisto, Geotieteiden laitos (Extern organisation)

Pekka Heikkinen (Expert)
maj 2011

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) (Extern organisation)

Markku Löytönen (Ordförande)
31 jul 2011

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning